فهرست اخبار فهرست اخبار

شرکت بتن حکیم هیدجی به باشگاه مشتریان شعبه صائین قلعه پیوست

تجلیل معاون مدیر شعب استان از صالحی مدیر عامل محل شرکت بتن حکیم هیدجی

به گزارش روابط عمومی زنجان، سیداکبر سیدهاشمی معاون مدیر شعب استان به همراه گروه راهبردی بازاریابی مدیریت زنجان به منظور افزایش تعاملات و ایجاد ارتباط بیشتر در محل شرکت بتن حکیم هیدجی حاضر و از فرزاد صالحی مشتری شعبه صائین قلعه با اعطای هدایایی تجلیل کرد.

سیدهاشمی در این دیدار با توجه به نوع تولیدی این شرکت اظهار داشت : اهمیت ساختن کشور و منطقه جغرافیایی محل کسب و کار برای رونق بخشیدن و مستحکم کردن اقتصاد محلی و شکوفایی آن بسیار حائز اهمیت می باشد که خوشبختانه مصالح تولیدی این شرکت نقش اساسی در این رابطه دارد.

معاون مدیر شعب استان تصریح کرد : با توجه به شعارهای هرسال که توسط مقام معظم رهبری نام گذاری می شود این نکته را می رساند که مسائل اقتصادی و تولید، مشکل اصلی کشور است. زیرا موضوعاتی همچون رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار، اشتغالزایی، رفع بیکاری، معضلاتی هستند که گریبانگیر کشور هست که حل این مسائل عزت کشور را بالا خواهد برد.

سیدهاشمی در ادامه این مطلب و به منظور تجلیل و ایجاد انگیزه از نوع تولید این شرکت افزود : اثرات مهم تولید و اشتغالزایی در دو موضوعِ، انجام کار و ایجاد منافع است که به نوعی جامعه هدف از آن منتفع می شود.

صالحی مدیر عمل شرکت بتن حکیم هیدجی با تقدیر و تشکر از حضور معاون مدیر شعب استان به همراه رئیس دایره ارتباطاات و بزاریابی و مسئولین شعبه صائین قلعه در محل کار شرکت، بانک مسکن را به جهت خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه، بانک مردمی خواند و نظر مساعد خود را مبنی بر انتخاب بانک مسکن به عنوان بانک عامل شرکت ابراز داشت.

آخرین بروزرسانی 1400/6/29