فهرست اخبار فهرست اخبار

تعامل و ارتباطات سازنده کلید تفکر سیستمی

معاون مدیرشعب استان زنجان با فرماندار شهرستان ابهر دیدار کرد

معاون مدیرشعب استان زنجان در دیدار با فرماندار شهرستان ابهر، کلید تفکر سیستمی را در تعامل و ارتباط با نهادها، ادارات، سازمان ها و شرکت ها دانست.

به گزارش روابط عمومی زنجان، سیداکبرسیدهاشمی معاون مدیر شعب استان زنجان به منظور ایجاد تعامل، برقراری ارتباط بیشتر و همچنین برنامه ریزی لازم برای سامان بخشیدن به وضعیت شعبه صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به همراه مسوولین دوایر حراست، ارتباطات و بازاریابی در محل فرمانداری شهرستان ابهر حاضر و با فرماندار این شهر دیدار کرد.

معاون مدیر شعب استان در دیدار با فرماندار شهرستان ابهر به نقش موفق و اثرگذار بانک مسکن در اجرای طرح های ملی مسکن پرداخت و اظهار داشت : تامین رفاه اجتماعی و کاهش محرومیت از جمله مهمترین اهداف اقتصادی نظام مقدس ج.ا.ا است که از طریق برنامه ریزی راهبردی و حرکت های جهادی و میدانی قابل حصول است.

سیدهاشمی نقش شخص فرماندار را به لحاظ جایگاه شغلی، ممتاز دانست و خاطر نشان کرد : در صورت عدم مشارکت در افزایش جایگاه شعبه در این محل جغرافیایی، این امر بر مراودات اقتصادی و فضای حاکم بر شهر تاثیر نامطلوبی خواهد گذاشت.

وی در این رابطه افزود : مطابق اصل44 قانون اساسی بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی همواره دولتی باقی خواهد ماند. لذا در همین راستا و با داشتن تفکر سیستمی با کمک همدیگر و با رعایت حداقل توجیه اقتصادی، شعبه صائین قلعه را تقویت کرده و ثبات و پایداری آن را حفظ کنیم.

وجیه ا... نوروزی فرماندار شهرستان ابهر با ابراز خرسندی و استقبال از این دیدار ابراز داشت : بیشترین آسیب سازمان ها و ادارات از ناحیه ضعف ارتباطات و یا عدم وجود تعامل بین آنها می باشد که شایسته است در این خصوص مدیران ارشد و میانی نقش آفرینی کنند.

فرماندار شهرستان ابهر قول مساعد داد تا با تشکیل جلسه شورای اداری با دعوت مسوولین شهرستان صائین قلعه اعم از امام جمعه محترم، شهردار، شورای اسلامی شهر، تعدادی از فعالین اقتصادی، سایر ادارات و با حضور معاون مدیر شعب استان زنجان، زمینه ارتقاء جایگاه شعبه صائین قلعه فراهم شود.

آخرین بروزرسانی 1400/6/25