فهرست اخبار فهرست اخبار

با انجام کار جهادی و مدیریت موثر مانده مطالبات استان را کاهش خواهیم داد

جلسه وصول مطالبات با حضور روسای شعب و مدیریت استان زنجان

سیدهاشمی گفت : ان شاءا... با انجام کارجهادی و مدیریت موثر، نافذ و با ایجاد اکوسیستم سازمانی درخور، به زودی مانده مطالبات استان را به مقطع مانده مطالبات 9 سال قبل نزدیکتر کرده و نسبت مطالبات به تسهیلات (NPL) را به 1.7درصد خواهیم رساند.

به گزارش روابط عمومی زنجان، سیداکبر سیدهاشمی معاون مدیریت شعب استان زنجان با بیان این مطلب در جلسه بررسی میزان و نحوه وصول مطالبات شعب تحت پوشش با حضور روسای شعب و دوایر مدیریت، کاهش مطالبات معوق را خواستار شد.

معاون مدیر شعب استان ضمن تاکید بر اهمیت و نقش موثر و ممتاز کارکنان استان در کاهش مطالبات، ابراز داشت : کسب موفقیت کاهش مطالبات غیرجاری، محصول کار تیمی و فهم مناسب همکاران از مفهوم دارائیهای سمّی است زیرا بدون استفاده از ظرفیت شرکت های وصول مطالبات و صرفا" با مجاهدتهای شایسته همکاران که آثار و نتیجه آن نیز مشهود است، تلاشها به بار می نشیند.

سیدهاشمی با اشاره به شرایط حاکم بر بازار مسکن تصریح کرد : در این برهه از زمان، صدور اجرائیه خیلی به نفع بانک نیست زیرا علاوه بر رکود حاکم در این بخش، جو منفی نیز بر علیه بانک ایجاد می شود. لذا در مقابل باید از تفویض اختیارهای مربوط به بسته سیاستی این بخش استفاده کرد تا صرف و صلاح بانک نیز مد نظر قرار گیرد.

وی در خصوص مطالبات روستایی هم تبیین کرد که با توجه به فصل برداشت محصول کشاورزان، اکنون زمان فعلی یک زمان طلایی است و با پیگیریهای مستمر و مراجعات حضوری نهایت تلاش خود را در جهت وصول و کاهش این بخش نیز بکار گیریم.

معاون مدیر شعب استان با اعلام اینکه خوشبختانه استان زنجان در پرداخت و فروش اقساطی طرح مسکن مهر در سطح کشور رتبه نخست را دارد، افزود : از مجموع واحدهای مسکن مهر این مدیریت فقط 38 واحد مسکونی فروش اقساطی نشده باقی مانده که با همت و تلاش مضاعف همکاران توانمند و ساعی تا پایان شهریور سال جاری، کل پرونده های این طرح بابت فروش اقساطی بسته خواهد شد.

سیدهاشمی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند : همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه های مدیریتی، ان شاءا... بوجود آید، همکاران را به مداقه در این امر فراخواند.

وی همچنین با بهره گیری از رهنمودهای گهربار حضرت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد : در هنگام ریاست و قدرت، هم برای همکار و هم برای مشتریان بیشتر تواضع کنید چرا که مهم اثرگذاری ما در اجرای وظایف است و تواضع موجب بزرگ شدن انسان می شود در غیر اینصورت محیط دچار فساد از جمله فساد رفتاری خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/20