تازه های اخبار تازه های اخبار

دومین همایش روسای شعب استان آذربایجان غربی درسال 1400از طریق وبینار برگزار شد

برگزاری دومین همایش فصلی روسای شعب

به منظور بررسی عملکرد شعب استان در بخشهای مختلف عملکردی و ارائه راهکارهای اصلاحی در روند برنامه ریزی شعب استان دومین همایش فصلی روسای شعب استان برگزار شد و مدیر شعب استان با ارائه راهکار ها ی اصلاحی توصیه های لازم جهت حصول بهتر دستیابی به اهداف تعیین شده روسای شعب را به استفاده بهینه از امکانات، خدمات منحصر بفرد و نیروی خلاقیت فردی همکاران توصیه نمودند

خلیل ایمانی بخشایش مدیر شعب استان با بررسی اجمالی آمار عملکرد شعب استان در بخشها ی مختلف اظهار داشت : مشکل اساسی که در حال حاضر در اکثر شعب با آن مواجه هستیم کاهش مشتری و عدم حضور مشتریان در سطح شعب می باشد که این موضوع در اکثر بازدیدهایی که از سطح شعب انجام می گردد کاملاً مشهود بوده ونتیجه آن هم در گزارشات آماری چه در حوزه مانده منابع و چه در حوزه پرداخت تسهیلات کاملاً مشخص می باشد. مطمئنا  علت آن، این است که مابه دنبال مشتری نیستیم و همه  همّ  و غمّ مان شده است که تسهیلات پرداخت نماییم و یک سری تعهداتی را برای خود مان ایجاد نماییم و بعد متعهد باشیم که به تعهداتمان عمل بکنیم مانند سپرده ممتاز و یا سپرده هایی با سود بالاتر باشد تا بتوان بر اساس آن مشتریان بیشتری جذب کنبم غافل از اینکه آیا بازدهی تسهیلات مان به اندازه ای هست که بتواند جبران پرداخت سود های بالاتر را داشته باشد یا خیر.

ایشان بازاریابی میدانی را بسیار مهم خواندند و افزودند : ما نباید در شعبه بشینیم و منتظر مشتری باشیم باید روسای شعب ،معاونین و کارکنان بطور مرتب در حال بازاریابی باشند وظیفه اصلی رئیس شعبه بازاریابی است باید بازاریابی در حوزه جذب منابع ،  پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت نامه را در اولویت برنامه ای کاری خود قرار دهید. بنابراین باید دیدگاهمان را تغییر دهیم و به دنبال جذب مشتریان جدید باشیم و منابع جدید و ارزان قیمت از اولویتهای اصلی ما در بحث  جذب منابع باشد. ایمانی بخشایش حرکت فزاینده و روبه جلو همکاران در همه بخشها و زیربخشها خواستار شدند و بیان داشتند : حرکت ما بایستی  همواره رو به جلو باشد تا با این رویکرد بتوانیم بانک را توانمند نموده و پویایی و حرکت را به شعب بازگردانیم.در غیر اینصورت قطعاً در آینده نزدیک با مشکل مواجه خواهیم شد. ودر صورت ادامه این روند رفته رفته سهم خودمان را از میزان منابع شبکه بانکی از دست خواهیم داد. لذا باید آستینها را بالازده ،همت کنیم و همه همکاران در کارهای خود با برنامه ریزی و هدفمند حرکت نمایند ،حرکتی که واقعاً اثر گذار باشد.

مدیر شعب در خصوص سیاستهای اعتباری نیز یادآور شد که مکانیسمی که تدوین سیاستهای اعتباری بر اساس آن طراحی شده است بر مبنای این می باشد که در صورت جذب منابع جدید امکان پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت در غیر اینصورت پرداخت تسهیلات جدید امکان پذیر نخواهد بود .بنابراین ما دو منبع مهم و اساسی در تامین منبع مالی در بانک مسکن داریم 1)جذب منابع جدید از طریق بازاریابی و جذب مشتریان 2) وصول نقدی تسهیلات پرداختی  که این دو جنبه مبنای پرداخت تسهیلات در سیاستهای اعتباری می باشند.

ایمانی ادامه داد با بررسی هایی که انجام شده  و خواسته هایی که مطرح می گردد اکثر مشتریان به دنبال رسوب همزمان هستند علیرغم اینکه بیش از سه سال هست که سیاستهای اعتباری از ثبات تقریباً نسبی برخوردار است ولی هنوز مشتریان ما مشتریانی نیستند که بدانند مکانیزم پرداخت تسهیلات در بانک مسکن چگونه است و رسوب گذاری و میزان گردش  منابع آنها چقدر باید باشد.

بنابراین بر اساس مکانیسم مذکور باید مشتریان را  قبل از هر گونه اقدامی جذب نماییم  و منابعشان در بانک متمرکز باشد و کلیه خدمات شان را از بانک بگیرند و نهایتاً روزی که به مرحله پرداخت تسهیلات می رسند بتوانیم تامین مالی طرحها و پروژه های ساختمانی آنها را انجام دهیم . ایشان افزودند:  نکته حایز اهمیت دیگری که هست ، با توجه به عملکرد شعب  و بررسی هایی که صورت گرفته است ، اینگونه برداشت میگردد که  بسیاری از همکاران و روسای محترم شعب به ابعاد مختلف این سیاستها و روشها و ظرفیتهای موجود در آن به طور کامل اشرافیت ندارند.لذا نیاز هست که سیاستهای اعتباری ریز به ریز بررسی و تشریح شود تا بتوان از تمامی پتانسیلهای موجود در آن در جهت جذب منابع ،پرداخت تسهیلات و نهایتاً وصول مطالبات بهره بردای گردد .

مدیر شعب فعالیتها و خدمات کارمزد محور در بحث اعتبارات را دارای اهمیت و وزن ویژه خواند و بیان داشت :همکاران عنایت دارند که در شرایط فعلی و با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی که دربخش مسکن و ساختمان حاکم می باشد امکان پرداخت تسهیلات خرید با سقفهای فعلی عملاً کارایی خود را از دست داده است بنابراین لازم است بمنظورتامین درآمد و سود دهی بیشتر شعب و تامین هزینه های جاری، باید از سایر خدمات نظیر انواع ضمانتنامه ها و ظرفیتهای موجود در سیاستهای اعتباری به نحو احسن استفاده نماییم .به همین خاطر شرایط و تسهیل هایی در سیاستهای اعتباری ایجاد گردیده است که به سودآوری بیشتر شعب کمک می نماید. ضعف اساسی ما در این ارتباط  معطوف شدن مان فقط و فقط به بخش مسکن و ساخت و ساز مسکونی می باشد. و از سایر خدمات مرتبط با بخش مسکن و ساختمان از جمله تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی و ارائه دهنده گان خدمات در بخش مسکن و ساختمان  غافل شده ایم و اینها نیز مراوداتشان با بانک مسکن نبوده و خدماتشان را از سایر بانکها دریافت می نمایند.لذا ما باید این صنایع مرتبط را مد نظر قرار داده  و با بازاریابی میدانی این قبیل مشتریان ،زمینه تعامل و همکاری طرفین را ایجاد نموده تا در کنار ارائه خدمات ،شاهد سودآوری بانک و شعب باشیم.

مدیر شعب استان در خاتمه اظهار داشت :نکته آخر اینکه ،نوع بازاریابی ما در بخش مصارف  باید خیلی متفاوت تر از بازاریابی در بخش منابع باشد چرا که در بخش منابع با توجه به شناخت و آشنایی اکثر همکاران ، امکان نتیجه گیری هست لیکن در بخش مصارف باید پکیجی از کلیه خدمات اعم از جذب منابع این مشتریان ،پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات کارمزد محور باید باشد تا براساس آن به دنبال مشتریان ارزشمندی باشیم که بتوانیم تمامی خدمات  مورد نیازشان را تامین نماییم و متقابلاً آنها هم سوداوری بانک را تامین نمایند.

اینها مشتریان خاص و ویژه ای خواهند بود که سالها در این بخش فعالیت می نمایند .بنابراین ما در نوع بازاریابی مصارف به دنبال صرفاً پرداخت یک فقره تسهیلات و آن هم با آن شرایط که مشتری بخواهد با رسوب هم زمان استفاده نماید نباید باشیم .بلکه به دنبال مشتریان ارزشمندی هستیم که در این بخش سالهاست فعالیت می نمایند  به این نوع مشتریان در بخش بانکداری شرکتی سیاستهای اعتباری بسته های خاص اعتباری تعریف شده است که حتما به خواسته ها و نیازهایی که دارند کمک شایان توجهی خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1400/6/18