تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه اتاق فکر مدیریت شعب استان آذربایجان غربی برگزار شد

جلسه اتاق فکر مدیریت آذربایجان غربی

با حضور مدیر شعب استان جلسه اتاق فکر حول موضوعات علل عدم متندگاری مشتریان علیرغم حجم بالای مانده تسهیلات و علل عدم توفیق در دستیابی به اهداف بخشهای منابع، وصول مطالبات و پرداخت تسهیلات برگزار شد

در این جلسه که به ریاست ایمانی مدیر شعب استان و با حضور روسای شعب شهرستان ارومیه و روسای دوایر مدیریت برگزار شد ایمانی عوامل اصلی اقدام مدیریت جهت تشکیل این جلسه را تشریح نمود و اظهار داشت بر اساس آموزه های دینی و آیه و امرهم شوری بینهم هیچ عقلی کامل نیست و ما برای اجرای بهینه اصل برنامه ریزی و تعیین اولویت ها و نیز راهکارهای حصول اهداف تعیین شده چاره ای جز برگزاری جلسات مختلف نظیر اتاق فکر نداریم.

در مقطع کنونی آنچه ذهن ما را مشغول نموده است و می خواهیم با کمک فکر شما پاسخ مناسبی به چرایی مسایل پیدا کنیم این است که چرا با وجود حجم بالای مانده تسهیلات در مقایسه با سایر بانکها شاهد میزان ماندگاری کمتر مشتریان هستیم و چه راهکاری بایستی بکار بگیریم تا عمر ماندگاری مشتریان را در بانک افزایش دهیم و مشتریان تسهیلاتی اعم از تکلیفی یا ازمحل منابع داخلی را به مشتریان واقعی و وفادار تبدیل کنیم.

مدیر شعب استان افزود امروزه دیگر زمان تکیه بر دانش و اطلاعات فردی نیست و حتی حلقه محدود مشاوران و بهره گیری از چنین سازو کاری نتیجه ندارد و شاهد هستیم که تصمیمات فردی موفقیت هیچ سازمانی را تضمین نمی کنند لذا بهره گیری از خرد جمعی ضمن شناسایی نقاط ضعف ، قوت ، تهدیدها ، آسیب ها خطا پذیری سازمان را به حداقل ممکن میرساند .

ایمانی خطاهای عمده سازمان را عمل پیش از تفکر و تفکر پس از عمل خواند و راههای برون رفت از این خطاها را نهادینه سازی الگوها ی عمل مبتنی بر معرفت و توانایی خواند و از همکاران خواست از این جلسات بهره کافی را ببرند و با استفاده از اطلاعات خود و تاثیر گرفتن از اطلاعات فکر و ایده سایر همکاران ضمن شناسایی نقاط ضعف موجود و برطرف نمودن آنها در تقویت نقاط قوت کوشش نمائیم. ایمانی همچنین به روسای شعب استان توصیه نمود ازایده کلیه همکاران در اداره امورات شعبه استفاده نمایند و در محل کار خود جوی ایجاد نمایند که همکاران به اظهار نظر در خصوص امورات جاری شعب تشویق و ترغیب شوند.

در ادامه جلسه همکاران حاضر در مورد موضوعات جلسه پیشنهادات و نظرات خود را اعلام نمودند.

آخرین بروزرسانی 1400/5/11