تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین همایش معاونین شعب مرکز استان آذربایجان غربی در سال 1400 برگزار شد

همایش معاونین شعب

اولین همایش معاونین شعب شهرستان ارومیه با حضور مدیر شعب استان ، روسای دوایر و معاونین شعب شهرستان ارویمه برگزار شد

این همایش با حضور مدیر شعب استان ، معاونین و روسای دوایر مدیریت و معاونین شعب شهرستان ارومیه برگزار گردید.

خلیل ایمانی مدیر شعب استان بر اهمیت جایگاه ، معاونین شعب بعنوان نفر دوم فرد تصمیم گیر تاکید نمود و اظهارداشت معاونین شعب بعنوان پل ارتباطی بین کارکنان و مسئول شعبه و مسئول مستقیم سالن معاملات شعبه می باشند که به اقتضای حساسیت شغلشان می بایست چشم بینا و زبان گویای بانک باشند و در کلیه امورات جاری شعبه از تصمیم گیری و برنامه ریزی گرفته تا بازاریابی و مشتری مداری مشارکت فعالانه داشته باشند . مدیر شعب افزودند امروزه شاخص های بارز سازمانهای موفق داشتن برنامه ریزی منسجم و مدون و پویایی از طریق انجام فرایندها به شکل تیمی می باشند و انتظار داریم معاونین شعب در تیم سازی و هماهنگی بین همکاران نقش فعالی ایفا نمایند.

ایمانی همکاران را از انس گرفتن به وضع موجود و دچار روزمرگی شدن برحذر داشت و توصیه نمود فعالیت بازاریابی فقط به جذب مشتری جدید ختم نمی شود و در کنار این بایستی ما برای نگهداشت مشتریان و وفادار سازی آنها نیز برنامه های عملی داشته باشیم ودر عصر کنونی که اکثر خدمات موسسات مالی شبیه هم می باشد مشتریان انتظار سرعت عمل و دقت و کیفیت در ارایه خدمات دارند و در کنار این خصایص احترام به مشتری و مشتری مداری نقش برجسته تری دارد و بر این اساس بایستی به مناسبتهای خاص مشتریان از جمله روز تولد ، روز ازدواج و یا در گذشت بستگان مشتریان هدف حساس بوده و با ارسال هدایا یا بنر و تاج گل با هماهنگی دایره ارتباطات و بازاریابی  واکنش مناسب و به موقعی داشته باشید.
 مدیر شعب استان داشتن انگیزه را برای کارکنان به مثابه سوخت برای موتور محرکه خواند و افزود : انگیزه عاملی است که به شما قدرت شروع می دهد و چیزهای بهتر نصیب کسانی می شود که تلاش کنند در انجام امورات شعبه تفویض اختیار را مد نظر داشته باشند چرا که تفویض اختیار به افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز باعث افزایش تعلق سازمانی می گردد و فرایند جانشین سازی را تسریع می بخشد و سازمانهایی موفق هستند که به کشف استعدادها و جانشین پروری اهمیت می دهند .

ایمانی در بخش پایانی همایش به رعایت سلسله مراتب اداری تاکید نمود و از همکاران خواست برنامه ریزی جهت ارتقا درجه شعب و ارتقا سطح کیفیت خدمات هدف اصلی همکاران باشد و مسئولین شرکت کننده در همایش بایستی مطالب مطرح شده در همایش ها را جهت بهبود سطح کیفی خدمات به دیگر همکاران شعب انتقال دهند و توصیه اکید دارم از درگیر شدن  با مسایل حاشیه ای در ساعات اداری پرهیز داشته باشید و تلاش در جهت افزایش فعالیتها و خدمات کارمزد محور نظیر ضمانتنامه جزء اولویتهای اصلی تان باشد.
آخرین بروزرسانی 1400/5/10