تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدار مدیر شعب استان با خانواده همکار متوفی در شهرستان ماکو

دیدار مدیر شعب استان با خانواده همکار متوفی

ایمانی بخشایش مدیر شعب استان آذربایجان غربی به همرا تنی چند از همکاران با حضور در منزل مرحوم اسماعیل معروف زاده رئیس شعبه متوفی شهرستان شوط ضمن نثار فاتحه از خانواده ایشان دیدار و دلجوئی نمودند.

ایمانی بخشایش مدیر شعب استان آذربایجان غربی به همرا تنی چند از همکاران با حضور در منزل مرحوم اسماعیل معروف زاده رئیس شعبه متوفی شهرستان شوط ضمن نثار فاتحه از خانواده ایشان دیدار و دلجوئی نمودند.

مدیر شعب استان با اشاره به سجایای اخلاقی مرحوم اظهار داشتند ایشان یکی از همکاران بسیار ساعی مسئولیت پذیر و خوش فکر بانک مسکن بودند که به اذعان همکاران و مسئولین متانت ، شکیبایی ، مردمداری و حمیت سازمانی ایشان را در زمره یکی از همکاران قابل اعتماد و اتکا قرار داده بود به سبب همین خصوصیات سکان هدایت شعبه شوط به ایشان سپرده شده بود. مدیرشعب در پایان این دیدار ضمن تسلای خاطر بازماندگان و آرزوی صبر و اجر برای آنان هدایایی به رسم یادبود به خانواده همکار متوفی اهدا نمودند.

آخرین بروزرسانی 1400/3/18