تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب رتبه دوم در بخش صدور ضمانت نامه بانکی توسط مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در مقطع پایان مهر ماه 1399

کسب رتبه دوم در بخش صدور ضمانت نامه بانکی

مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در مقطع پایان مهر ماه 1399 با صدور 222 فقره ضمانت نامه به ارزش 366.9 میلیارد ریال و تحقق 2/177 درصداز اهداف در مقطع مهر ماه 99 رتبه دوم را در بین مدیریتهای شعب کسب نموده است.

مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در مقطع پایان مهر ماه 1399 با صدور 222  فقره ضمانت نامه  به ارزش 366.9 میلیارد ریال و تحقق 2/177  درصداز اهداف در مقطع مهر ماه 99 رتبه دوم را در بین مدیریتهای شعب کسب نموده است.

مدیریت شعب استان با رویکرد کسب حداکثری درآمدهای کارمزدی و با تمرکز بر جذب پیمانکاران تراز اول در سطح استان توانسته است در فاصله سال های 94و95و96و97و98 با تلاش چشمگیر و بازاریابی هدفمند و تلاش کلیه همکاران در زمینه فعالیتهای کارمزد محور به ترتیب مبالغ75 میلیارد ریال ، 302 میلیارد ریال ،232 میلیارد ریال ،258 میلیارد ریال ،336 میلیارد ریال روند رشد مطلوبی را در طی سالهای گذشته طی نموده و با رشدی معادل 48/4 برابر یا 448%  کارنامه بسیار مطلوب و قابل قبولی را ارایه نماید.

زنده طلب مدیر شعب استان دلایل این موفقیت را تاکید بر صدور ضمانتنامه بعنوان یکی از مهمترین آیتم ها در فعالیت های کارمزد محور بانک خواند که می توان بوسیله آن مشتریان با اهمیت و پیمانکاران درجه یک را به جمع مشتریان بانک افزود و در کنار آن به بهبود فعالیت های بانک در بخش حساب قرض الحسنه جاری پرداخت و با بهره گیری از بازاریابی هدفمند، مشتریان زیادی را از طریق ارتقای کیفیت و سرعت ارایه خدمات جذب بانک نمود.

زنده طلب با تقدیر از عملکرد کلیه همکاران علی الخصوص شعب فعال در صدور ضمانت نامه،از کلیه شعب خواستند تا به عنوان بانکدار حرفه ای به این شاخص مهم توجه ویژه ای داشته و در جهت کسب رتبه های برتر تلاش نمایند

آخرین بروزرسانی 1399/9/11