همایش معاونین شعب

اولین همایش معاونین شعب مرکز استان آذربایجان غربی در سال 1400 برگزار شد

همایش معاونین شعب

اولین همایش معاونین شعب شهرستان ارومیه با حضور مدیر شعب استان ، روسای دوایر و معاونین شعب شهرستان ارویمه برگزار شد

این همایش با حضور مدیر شعب استان ، معاونین و روسای دوایر مدیریت و معاونین شعب شهرستان ارومیه برگزار گردید.

خلیل ایمانی مدیر شعب استان بر اهمیت جایگاه ، معاونین شعب بعنوان نفر دوم فرد تصمیم گیر تاکید نمود و اظهارداشت معاونین شعب بعنوان پل ارتباطی بین کارکنان و مسئول شعبه و مسئول مستقیم سالن معاملات شعبه می باشند که به اقتضای حساسیت شغلشان می بایست چشم بینا و زبان گویای بانک باشند و در کلیه امورات جاری شعبه از تصمیم گیری و برنامه ریزی گرفته تا بازاریابی و مشتری مداری مشارکت فعالانه داشته باشند . مدیر شعب افزودند امروزه شاخص های بارز سازمانهای موفق داشتن برنامه ریزی منسجم و مدون و پویایی از طریق انجام فرایندها به شکل تیمی می باشند و انتظار داریم معاونین شعب در تیم سازی و هماهنگی بین همکاران نقش فعالی ایفا نمایند.

ایمانی همکاران را از انس گرفتن به وضع موجود و دچار روزمرگی شدن برحذر داشت و توصیه نمود فعالیت بازاریابی فقط به جذب مشتری جدید ختم نمی شود و در کنار این بایستی ما برای نگهداشت مشتریان و وفادار سازی آنها نیز برنامه های عملی داشته باشیم ودر عصر کنونی که اکثر خدمات موسسات مالی شبیه هم می باشد مشتریان انتظار سرعت عمل و دقت و کیفیت در ارایه خدمات دارند و در کنار این خصایص احترام به مشتری و مشتری مداری نقش برجسته تری دارد و بر این اساس بایستی به مناسبتهای خاص مشتریان از جمله روز تولد ، روز ازدواج و یا در گذشت بستگان مشتریان هدف حساس بوده و با ارسال هدایا یا بنر و تاج گل با هماهنگی دایره ارتباطات و بازاریابی  واکنش مناسب و به موقعی داشته باشید.
 مدیر شعب استان داشتن انگیزه را برای کارکنان به مثابه سوخت برای موتور محرکه خواند و افزود : انگیزه عاملی است که به شما قدرت شروع می دهد و چیزهای بهتر نصیب کسانی می شود که تلاش کنند در انجام امورات شعبه تفویض اختیار را مد نظر داشته باشند چرا که تفویض اختیار به افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز باعث افزایش تعلق سازمانی می گردد و فرایند جانشین سازی را تسریع می بخشد و سازمانهایی موفق هستند که به کشف استعدادها و جانشین پروری اهمیت می دهند .

ایمانی در بخش پایانی همایش به رعایت سلسله مراتب اداری تاکید نمود و از همکاران خواست برنامه ریزی جهت ارتقا درجه شعب و ارتقا سطح کیفیت خدمات هدف اصلی همکاران باشد و مسئولین شرکت کننده در همایش بایستی مطالب مطرح شده در همایش ها را جهت بهبود سطح کیفی خدمات به دیگر همکاران شعب انتقال دهند و توصیه اکید دارم از درگیر شدن  با مسایل حاشیه ای در ساعات اداری پرهیز داشته باشید و تلاش در جهت افزایش فعالیتها و خدمات کارمزد محور نظیر ضمانتنامه جزء اولویتهای اصلی تان باشد.
آخرین بروزرسانی 1400/5/10