پیمایش گروه‌بندی‌ها پیمایش گروه‌بندی‌ها

آخرین مطالب آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب پربیننده ترین مطالب

پرامتیازترین مطالب پرامتیازترین مطالب

وبلاگ وبلاگ

بازگشت

روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی در حقیقت هنر درک خودو دیگری و تعامل معطوف به خردو عشق است. درکی که برخواسته از یک خرد ارتباطی و عشق انگیخته بوجود می آید. خرد ارتباطی، فرد و سازمان را از یک سو در مسیر شناخت ظرفیتهای سازمان و تولیدات و خدمات سازمانی خود قرار می دهد و از سوی دیگر فرد و سازمان را در مسیر خوسته ها و علایق مخاطب با عشق و انگیزه بالا قرار می دهد. روابط عمومی موثر در محیط ارتباطات دوستانه که از یک نوع صمیمیت، همدلی و همدردی با مخاطب برخوردار باشد،شکل می گیرد و در واقع روابط عمومی ها در همه سازمانها و نهادهای اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با ۶ متغیر اصلی و مهم به شرح ذیل مرتبط هستند: ۱- خودشناسی. ۲- دیگری شناسی. ۳ - محیط شناسی. ۴ - تعامل سازنده و همدلانه. ۵- کار حرفه ای با استاندارد بالا. ۶- کدهای اخلاقی

در پایان روز روابط عمومی را به همه بازدیدکنندگان از این مطلب و وبلاگ تبریک می گویم . 

قبلی
ديدگاه ها
بازتاب URL :

هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر