تازه های اخبار تازه های اخبار

پیگیری طرح های فاقد متقاضی طرح مسکن مهر شهر جدید رامشار

طی دیدار محمدرضا جعفری مدیر شعب استان با آقای محمدرضا میر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامشار وضعیت پروژه های فاقد متقاضی و همچنین تکمیل نشده شهر جدید رامشار بررسی شد .

طی دیدار محمدرضا جعفری مدیر شعب استان با آقای محمدرضا میر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامشار وضعیت پروژه های فاقد متقاضی و همچنین تکمیل نشده شهر جدید رامشار بررسی شد .
طی این نشست میر اطلاعات وضعیت فعلی شهر جدید رامشار را ارایه نمود و برنامه فعلی شرکت مطبوع را پیگیری و تعیین تکلیف طرح مسکن مهر و پروژه های ناتمام شهر جدید رامشار عنوان و امیدوار گردید با تعامل و پیگیری های بانک مسکن جهت تمدید  مدت قرارداد های مشارکت مدنی و اقدام برای فروش اقساطی در مدت زمانی مطلوب، طرح های ذکر شده به سرانجام برسد و با عنایت به فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی لازم است برای افزایش تقاضا برای واحد های تکمیل شده برخی تغییرات و استثنا ها در مقررات مربوط به طرح مسکن مهر در صورت امکان صورت گیرد، تا در آینده شاهد توسعه و پیشرفت شهر جدید رامشار باشیم.

در ادامه  جعفری بیان نمود : در روند اجرایی طرح مسکن مهر در شهر رامشار اشتباهاتی بروز نمود که مسبب مشکلات فعلی می باشد و با تجربه قبلی باید به نحو مناسبی در مراحل بعدی اقدام شود تا شاهد کمترین مشکل باشیم لذا باید پس از فروش اقساطی پروژه های تکمیل شده نسبت به واگذار و تحویل اقدام گردد .در مورد تمدید قرارداد های مشارکت مدنی از طریق نامه با مرکز مذاکره شده است که پس از تعیین تکلیف به اطلاع رسانده خواهد شد.نزدیک به 95 درصد طرح های تکمیل شده شهر رامشار فروش اقساطی شده است و مابقی نیز با پیگیری بانک و شرکت باید تعیین تکلیف شود تا بتوانیم برای تخصیص اعتبار متمم و یا ساخت اقدام نماییم که امیدوارم با تلاش کارکنان شرکت عمران شهر جدید رامشار این روند تعجیل گردد . شرایط اقتصادی فعلی و افزایش قیمت مسکن مسلما طرح های فوق را دارای ارزش افزوده مناسبی نموده است که باعث افزایش انگیزه افراد برای تملیک آنها شده است و این موضوع همچنین تحت تاثیر فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی سیستان می باشد که امید است باعث بهبود وضعیت آن منطقه شود .در این راه بانک نیز با شرکت عمران تا پایان این طرح همراهی خواهد نمود و امیدوارم در سال جاری شاهد بسته شدن پرونده این طرح باشیم .

آخرین بروزرسانی 1399/7/8