تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش بررسی نتایج ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست مدیریت شعب سیستان و بلوچستان برگزار گردید

دومین همایش فصلی مسوولین شعب و دوایر با هدف بررسی وضعیت شعب در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید .

دومین همایش فصلی مسوولین شعب و دوایر با هدف بررسی وضعیت شعب در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال جاری در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید .

طی این جلسه محمدرضا جعفری مدیرشعب استان ضمن عرض خوش آمد گویی به همکاران بیان نمود: این نشست در خصوص بررسی نتایج کسب شده درارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 98 می باشد.تشکر و قدردانی می کنم از زحمات همه همکاران به ویژه همکاران شعب که برایند تمام تلاش ها منتج به حضور در جمع مدیریت های شعب سبز با کسب رتبه دهم مدیریت های شعب و 701 امتیاز گردید . در مقایسه با دوره  قبلی ارزیابی عملکرد که امتیاز 501 در کارنامه عملکردی مدیریت شعب استان ثبت شده است توانسته ایم با همت همه همکاران 200 امتیاز بیشتر کسب نماییم  و این امر به سادگی محقق نشده و مشخص است شعب با ارزیابی وضعیت ، رصد شاخص ها بصورت مداوم و آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود ، اقدام به برنامه ریزی و فعالیت نموده اند و توانسته اند این امتیاز را کسب نمایند و مسبب توفیق مدیریت در این ارزیابی شوند.

مدیر شعب در ادامه اشاره نمود: از 21 شعبه استان 16 شعبه در محدوده سبز واقع شده اند و حداقل نمره میانگین کشوری را کسب نموده اند و طی بررسی های صورت گرفته طی 5 دوره شش ماهه قبلی همواره دو شعبه عملکرد مطلوبی داشته و امتیازی بیشتر از میانگین کشوری را به خود اختصاص داده اند که جای دارد از زحمات و تلاش همکاران دو شعبه شهدای زاهدان و شهید میرحسینی زاهدان قدردانی شود .عملکرد دو شعبه مذکور نشانگر مدیریت ، برنامه ریزی و نهادینه شدن فعالیت های اصلی بانک بین همکاران آن شعبه می باشد و همواره شاهد انجام اقداماتی موثر برای دستیابی به اهداف توسط  دو شعبه مذکور بوده ایم .ولیکن در این بین شعبی نیز بوده اند که طی دوره مورد بررسی ذکر شده هیچگاه نتوانسته اند حداقل امتیاز میانگین ارزیابی عملکرد را کسب نمایند که خواستارم این روند با تلاش بیشتر تغییر یابد .

برخی شعب تا 4 دوره اخیر دارای توفیقی در این زمینه نبوده اند ولیکن با برنامه ریزی مناسب و تلاش مضاعف و جبران زمان از دست رفته ، موفق به کسب حداقل امتیاز میانگین شده اند که جای دارد از زحمات همکاران شعبه میدان امام علی (ع) زاهدان نیز به جهت این همت تشکر نمایم . سایر شعبی که هنوز توفیقی را کسب ننموده اند، سه ماه فرصت دارند تا در بین شعب با عملکرد سبز قرار گیرند و با سامان دادن به فعالیت ها به نقطه مطلوب دست یابند .
در این دوره ارزیابی عملکرد میانگین امتیاز کل مدیریت ها 636 تعیین شده است که 18 مدیریت شعب توانسته اند عملکردی مطلوب را ارایه نمایند که سه مدیریت شعب سیستان و بلوچستان ،گیلان و سمنان با 76 درصد شعب در محدوده عملکردی سبز دارای بهترین عملکرد در ارزیابی شش ماهه نخست سال می باشند که امیدوارم با تلاش همکاران تا پایان سال، عملکرد به نحوی باشد که تمام شعب استان به امتیاز حداقل میانگین کشوری دست یابند و رتبه اول را به این مدیریت شعب اختصاص دهند .در رتبه بندی شاخص ها در بحث کارمزد صدور و تمدید ضمانت نامه رتبه سوم در شاخص درصد شعب موفق در جذب منابع رتبه سوم را بدست آورده ایم .

از 1200 شعبه بانک مسکن در کل کشور تعداد 628 شعبه در ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال دارای وضعیت مناسب بوده اند که در این میان شعبه مرکزی چابهار با کسب نمره 924 در بین ده شعبه برتر کشور در رده نهم قرار گرفته است و امید است با این انرژی و عملکرد مناسب ، پیش بروند و در انتهای سال رتبه اول را در بین کل شعب بانک مسکن کشور کسب نمایند .

در انتهای باید اشاره نمایم  که طبق برنامه های سطح کلان کشور ، بانک برنامه ای برای گسترش شبکه بانکی ندارد و در جهت کاهش شعب گام بر می دارد لذا برای منتفع شدن همکاران از مزایایی کسب سمت ، تنها راه حل ارتقا درجه شعب می باشد که خواستارم همکاران با تحلیل دقیق آمار عملکردی نسبت به برنامه ریزی برای ارتقا درجه شعبه اقدام نمایند و امید است با تلاش همکاران و تمرکز بر جذب منابع، وصول مطالبات معوق و پرداخت اعتبارات بتوانیم شاهد ارتقای درجه برخی شعب با استعداد و با ظرفیت استان باشیم و مطمینا با همت همکاران این هدف دور از دسترس نیست .

آخرین بروزرسانی 1398/12/26