تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از مشتریان برتر و پذیرندگان برتر مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

تقدیر از مشتریان برتر و پذیرندگان برتر مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان
با هدف جذب و وفادار سازی مشتریان برتر و همچنین ترقیب به تعامل بیشتر پذیرندگان پایانه های فروشگاهی این مدیریت شعب از ماه پایانی سال قبل با حضور در محل کار مشتریان و همچنین پذیرندگان پایانه های فروشگاهی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از حسن اعتماد مشتریان و انتخاب بانک مسکن به عنوان بانک عامل در تعاملات مالی خود تقدیر و قدردانی نموده است.شایان ذکر است طی این دیدار ها آقای زراعتی  معاون مدیریت شعب استان و همچنین سایر همکاران نسبت به تشریح خدمات بانک اقدام و با معرفی خدمات الکترونیک آنان را ترقیب به استفاده از خدمات متنوع بانک مسکن نمودند.
آخرین بروزرسانی 1398/9/10