تازه های اخبار تازه های اخبار

به غبار روبی نمازخانه مدیریت شعب استان

غبار روبی نمازخانه مدیریت شعب استان
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و طی سنتی حسنه همکاران مدیریت شعب استان با همراهی محمدرضا جعفری مدیر شعب استان و سیاوش زراعتی معاون مدیر شعب و نسبت به غبار روبی نمازخانه مدیریت شعب استان اقدام نمودند. همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته قرایت روزانه یک جزی از کلام ا... مجید در محل نماز خانه مدیریت شعب با حضور همکاران اجرا گردید.
 
آخرین بروزرسانی 1398/9/10