اطلاع رسانی تمدید طرح میثاق از طریق شبکه هامون

اطلاع رسانی تمدید طرح میثاق از طریق شبکه هامون

، محمدرضا جعفری مدیر شعب استان طی مصاحبه با خبرنگار شبکه هامون (شبکه محلی صدا و سیما) نسبت به اطلاع رسانی تمدید طرح میثاق اقدام نمود.
محمدرضا جعفری مدیر شعب استان طی مصاحبه با خبرنگار شبکه هامون (شبکه محلی صدا و سیما)  نسبت به اطلاع رسانی تمدید طرح میثاق اقدام نمود.
طی این گزارش خبری مدیر شعب استان ضمن  ارایه اطلاعاتی مفید و مختصر در مورد طرح میثاق ، آخرین فرصت بهره مندی هم استانی ها از طرح موصوف را پایان تیرماه اعلام نمود. شایان ذکر است خبر مورد الاشاره از طریق روزنامه سراسری
"رویداد امروز"  در بخش استان ها و همچنین خبرگزاری  خراسان  و فضای مجازی مختص استان،  منتشر گردید.
آخرین بروزرسانی 1399/7/8