تازه های اخبار تازه های اخبار

کاهش نرخ سود تسهیلات

نرخ سود تسهیلات خرید وساخت مسکن از محل صندوقهای پس انداز بانک مسکن 2درصد کاهش یافت
سید اصغر حسینی – مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین در مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت نرخ سود تسهیلات خرید وساخت مسکن مربوط به صندوق مسکن یکم وصندوق جوانان از 13 درصد به 11 درصد کاهش یافت.
وی افزود تصمیم تازه بانک مسکن قیمت تمام شده وام خرید مسکن و مبالغ قسط ماهانه این تسهیلات را برای خانه اولی ها به عنوان تقاضای 100 درصد مصرفی ، کاهش خواهد داد که این اتفاق باعث حذف مانع اقتصادی یک سال اخیر در مسیر ورود متقاضیان به صندوق پس انداز مسکن خواهد شد.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین اظهار داشت با این اقدام تعداد بیشتری از متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق پس انداز با شرایط متناسب با وضعیت عمومی اقتصاد کشور بر اساس شاخص تورم فعلی برای دریافت وام خرید مسکن اقدام خواهند نمود.
وی افزود صندوق مسکن یکم در خرداد سال 94 با هدف ارایه تسهیلات به زوج های جوان خانه اولی در بانک مسکن راه اندازی شد وثبت نام در این صندوق از سوی زوج های جوان خانه اولی مشمول دریافت وام از خرداد94 آغاز ودر خرداد امسال پس از گذشت یکسال اولین سری از تسهیلات 40،60،80میلیون تومانی به ترتیب در شهر تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر و شهرهای زیر 200 هزار نفر از طریق این صندوق پرداخت شد.
حسینی گفت امسال اولین گروه از ثبت نام کنندگان سال گذشته برای خرید مسکن به این تسهیلات دسترسی پیدا کردندوبا توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات وکاهش 9 درصدی اقساط ماهانه انتظار میرود با اقبال بیشتری در ماهه های آتی مواجه شویم.
وی افزود اوایل امسال سقف وام خرید مسکن صندوق مسکن یکم دوبرابر شد ودر تهران از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان ودر شهر های بالای 200 هزار نفر همچون قزوین از 60 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که با کاهش 2 درصدی سود تسهیلات ، مبلغ اقساط برای تسهیلات 160 میلیون تومانی ، 2میلیون تومان وبرای تسهیلات 120 میلیون تومانی یک میلیون پانصد هزار تومان می باشد.
سید اصغر حسینی گفت بانک مسکن به عنوان اولین بانک نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم به 11 درصد کاهش داد و با توجه به عدد بالای وام که برای ثبت نام کنندگان جدید در سال 95 به میزان دوبرایر افزایش یافته وبه مبلغ 160 میلیون تومان برای متقاضیان شهر تهران، 120 میلیون تومان برای مراکز استانها وشهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر وسایر شهرها80 میلیون تومان رسیده است که به طور قطع تعداد بیبشتری از متقاضیان آپارتمانها ی مصرفی برای دریافت این تسهیلات ثبت نام خواهند نمود.
این مقام مسیول اظهارداشت قسط معمولی ماهانه غیر پلکانی وام 60 میلیون صندوق یکم در شهرهای بالای 200 هزار نفر با احتساب سود 11 درصدی ومدت باز پرداخت 12 ساله حدود 750 هزارتومان و اگر وام گیرندگان مدل باز پرداخت پلکانی دوره ا ی را انتخاب کنند قسط ماهانه آنها یک میلیون و 320 هزار تومان می باشد.وی افزودبا توجه به کاهش سود تسهیلات فرصت بسیار مناسبی برای افراد افتتاح کننده این حساب بوجود آمده واز این طریق گروه مصرفی می تواند ارزان قیمت ترین وام خرید را دریافت نماید ودر شرایط ثبات بازار مسکن اقدام به خرید خانه نمایند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4