تازه های اخبار تازه های اخبار

افتتاح میز مشاوره در شعبه مرکزی قزوین

با حضور مدیراستان معاون اجرایی، معاون مالی وفناوری ،مسیول دفتر حراست ،کارشناسان دفتر مرکزی حراست ، رییس شعبه مرکزی قزوین ، بازرس مدیریت، رییس دایره امور اداری میز مشاوره در شعبه مرکزی قزوین افتتاح شد.
سید اصغر حسینی – مدیراستان - در جریان افتتاح میز مشاوره در شعبه مرکزی قزوین ضمن تاکید برمشاوره صحیح به مشتریان اظهار داشت لازمه افزایش رضایتمندی مشتریان کمک به مشتریان برای مدیریت نقدینگی وراهنمایی صحیح به آنها می باشد.
وی افزود بقا وحیات بانک وابسته به حضور مشتری است وباید نهایت تلاش خود را در جهت برآورده ساختن نیازها وخواسته های آنها انجام دهیم بنابراین با مشاوره صحیح به مشتریان ودریافت پیشنهادات ،خواسته ها ونیازهای آنها به سمتی حرکت کنیم تا با ارایه خدمات با کیفیت ومناسب افزایش رضایتمندی مشتریان را فرآهم سازیم.
آخرین بروزرسانی 1395/3/25