تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش روسا ،معاونین وپایوران

لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل در سالجاری

حسینی یکی از وظایف مهم بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی را جذب منابع وپرداخت تسهیلات ارزان قیمت به مشتریان برشمرد وخاطر نشان کرد بانک مسکن نیز در همین راستا با اتخاذ تدابیر لازم زمینه لازم را جهت رونق بخش مسکن واقتصاد کشور فراهم نموده است.
در این همایش سید اصغر حسینی - مدیر استان- با تقدیر از زحمات کارکنان در بخشهای مختلف اظهار داشت در سال 94 ، 15 شعبه این مدیریت 100درصد اهداف خود را در بخش جذب منابع محقق نمودند و 15 شعبه نیز در ارزیابی عملکرد توانستند عملکرد مطلوبی داشته باشند که امیدواریم در سال جاری شاهد موفقیت بیشتر وتحقق اهداف در تمام زمینه ها باشیم.
وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل در سالجاری تصریح کرد با توجه به اینکه در بخشی فعالیت می کنیم که ارتباط پسین وپیشین بخش مسکن با صنایع مربوطه می تواند کمک بسیار زیادی در رونق اقتصاد کشور داشته باشد بنابراین لازم است روی بحث جذب منابع وپرداخت تسهیلات عملکرد مناسب وموثری داشته باشیم و به گونه ای عمل کنیم تا اهداف مورد نظر محقق وموجبات رونق بخش مسکن را فراهم سازیم .
مدیراستان افزود بستر لازم جهت رونق بخش مسکن با توجه به ابلاغ سیاستهای اعتباری در سال جاری فراهم شده وهمه کارکنان باید با اشراف کامل به بخشنامه ها ومحصولات جدید معرفی شده در این بخش نهایت تلاش خود را انجام دهند.
حسینی یکی از وظایف مهم بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی را جذب منابع وپرداخت تسهیلات ارزان قیمت به مشتریان برشمرد وخاطر نشان کرد بانک مسکن نیز در همین راستا با اتخاذ تدابیر لازم آمادگی لازم را جهت رونق بخش مسکن واقتصاد کشور فراهم نموده است.
وی افزود با توجه به تاکیدات مقامات عالی بانک مبنی بر لزوم تحقق اهداف در هر ماه اظهار داشت مدیریت بارصد عملکرد شعب در جهت بررسی وشناسایی نقاط ضعف وقوت شعب اقدام ودر صورت انحراف از اهداف تعیین شده کمکها و رهنمودهای لازم را به شعب ارایه خواهد نمود.
مدیراستان افزود با توجه به یکسان بودن خدمات ومحصولات بانک دلیلی وجود ندارد که برخی از شعب اهداف خودرا محقق نمایند وبرخی دیگر از تحقق اهداف خود بازمانند وعلت عدم تحقق اهداف نداشتن مدیریت وعدم استفاده صحیح از توانمندیهای منابع انسانی آن شعبه است که باید روسای شعب نسبت به این موضوع مهم توجه جدی داشته باشند. 
حسینی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت باتوجه به اینکه اولویت اصلی بانک در سالجاری تحقق اهداف صندوق مسکن یکم می باشد بنابراین همه باید با جدیت وتمرکز بیشتربر این حساب اهداف مورد نظر را محقق نمایند به همین منظوریکی از معیارهای بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شعب به این موضوع اختصاص یافته است.
وی یکی دیگر از اولویتهای بسیار مهم مدیریت را پیگیری مطالبات معوق برشمرد وتصریح کرد با توجه به حساسیت موضوع همه کارکنان باید در مرحله اول در جهت کنترل رشد مطالبات معوق ودر مرحله بعد نسبت به کاهش آن اقدام نمایند.
مدیراستان افزود با توجه به تشکیل گارگروه وی‍ژه مطالبات معوق در مدیریت و همچنین پیگیری ونظارت مطالبات از طریق روسای دوایر مدیریت انتظار داریم با تمهیدات اتخاذ شده شاهد کاهش مطالبات در شعب تابعه باشیم.
حسینی افزود موضوعی دیگری که امسال به جد پیگیری خواهیم نمود بحث ارزیابی عملکرد شعب در تمام شاخص ها خواهد بود واین امر بصورت ماهانه رصد وبا شعبی که از اهداف فاصله داشته باشند ضمن بررسی عملکرد آنها در صورت داشتن مشکل خاص به آنها از طریق مدیریت کمک وراهنمایی خواهد شد .
سید اصغر حسنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات بسیار موفق مقامات عالی بانک در خصوص شفافیت وانضباط مالی ، تشکیل کارگروهای مالی وبرگزاری مجامع ارزیابی عملکرد وپاسخگو بودن همه در قبال عملکرد خود، همچنین راه اندازی صندوق مسکن یکم ،افزایش سقف تسهیلات واستمهال مسکن مهر را ازجمله اقدامات بسیار مهم وتاثیر گذار درروند رو به جلو بانک برشمرد وخاطر نشان کرد در سال جاری که سال اقدام وعمل می باشد باید از این فرصتها نهایت استفاده را ببریم وموجبات تعالی بانک را فراهم سازیم.
عیسی قلیچ خانی – معاون اجرایی - نیز در این همایش با تاکید بر لزوم تحقق اهداف ابلاغی خواستار تلاش بیشتر کارکنان در امور محوله شد.
وی با تاکید بر جذب منابع ارزان قیمت اظهار داشت شعب باید در پایان هر ماه با تشکیل جلسه ای در شعبه با حضور همه همکاران عملکرد خود را در بخشهای مختلف بررسی واگر در هر بخش ضعفی دارند شناسایی وبا احصای آنها در جهت رفع انها اقدام نمایند ودر صورت داشتن مشکل در مسیر دستیابی به اهداف مدیریت نیز کمکهای لازم را به شعبه انجام خواهد داد.
قلیچ خانی گفت در بخش وصول مطالبات جدی هستیم وپیگیری مستمر باید در دستور کار شعب قرار گیرد وبه هیچ عنوان سهل انگاری از سوی شعب پذیرفتنی نخواهد بود وهمه باید با مشارکت جمعی در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند .
وی افزایش دانش کارکنان را بسیار مهم دانست واظهار داشت یکی از وظایف اصلی روسای شعب آموزش به کارکنان زیر مجموعه خود می باشد تا کارکنان ضمن اشراف کامل به بخشنامه ها در انجام امور محوله با خطایی مواجه نشوند. 
عیسی قلیچ خانی حفظ کرامت انسانی، آزادی فردی وعدالت اجتماعی وامانت داری را 4 اصل مهم در خصوص شغل وحرفه کارکنان بانک برشمرد وتصریح کرد باید با رعایت این 4 اصل ضمن عدم استفاده از موقعیت شغلی به نفع منافع شخصی در حفظ مشتریان وحفظ کرامت انسانی آنها تلاش نماییم.
مهدی رجبی - معاون مالی وفناوری – نیز با تاکید بر تحقق اهداف بانکداری الکترونیک اظهار داشت اگر اهداف تعیین شده در این بخش محقق شود قطعا" ضمن تسهیل درانجام امور شاهد افزایش بهره وری شعب خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم ترغیب مشتریان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی خواستار اهتمام وی‍‍ژه همه کارکنان در جهت تحقق این امر مهم شد.
سید جلال الدین حسینی مسیول دفتر حراست نیز در این همایش با اشاره به لزوم رعایت همه کارکنان به دستورالعملها و بخشنامه های حفاظتی خواستار توجه همه کارکنان به این بخشنامه ها شد.
حسینی رعایت سلامت اداری را یکی از عوامل بسیار مهم در جلوگیری از بروز اشتباهات وخطاهای کارکنان دانست وخاطر نشان کرد اگر قوانین ومقررات حاکم به خوبی اجرا شود جای هیچ گونه نگرانی نیست واز بروز خطا وتخلف جلوگیری خواهدشد.
وی با تاکید بر رعایت تکریم ارباب رجوع اظهار داشت بقای ما منوط به حفظ مشتریان است وکوچکترین بی توجهی به خواسته های مشتری منجر به از دست دادن آنها خواهد شد.
در پایان این همایش از شعب موفق در بخشهای مختلف با اهدای لوح وهدایایی تقدیر بعمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1395/3/25