تازه های اخبار تازه های اخبار

سقف وام بدون سپرده خرید مسکن به 600 میلیون ریال افزایش یافت

مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین گفت: سقف وام بدون سپرده خرید و ساخت مسکن از 450 میلیون ریال به 600 میلیون ریال افزایش یافته است.
سید اصغر حسینی اظهار داشت:افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بانک مسکن برای شهرهای بالای 200 هزار جمعیت و مراکز استانی 500 میلیون ریال و شهرهای زیر 200 هزار نفر 400 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که با احتساب وام جعاله 100 میلیونی ریالی که به آن اضافه می شود، سقف پرداختی وام ها به ترتیب 600 و 500 میلیون ریال افزایش می یابد. 
وی با اشاره به پرداخت این تسهیلات از ابتدای دی ماه سال جاری، تاکید کرد: افرادی که اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای 9407 و قبل از آن را دارند می توانند از تسهیلات خرید تا سقف 350 میلیون ریال و نیز تسهیلات زوج ها تا سقف 500 میلیون ریال استفاده نمایند.
به گفته حسینی، متقاضیان همچنین می توانند ما به التفاوت این تسهیلات را تا سقف های جدید از محل اوراق صادر شده آبان ماه و به بعد دریافت کنند.
این مسوول ادامه داد: به منظور پیشگیری از افزایش قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، افرادی که اوراق منتشر شده آبان ماه و قبل آن را خریداری کرده اند تا دو ماه و افرادی که اوراق منتشر شده آذر ماه و بعد آن را خریداری کرده اند تا چهار ماه بعد از خرید حق فروش اوراق را ندارند.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین در خصوص واحدهای مسکونی مشمول این تسهیلات، یادآور شد: ساختمان هایی که تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها کمتر از 20 سال باشد مشمول افزایش تسهیلات می شوند اما ساختمان هایی که بین 20 تا 25 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بگذرد تا 350 میلیون ریال از تسهیلات به آنها تعلق می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 12 سال می باشد، افزود: نرخ سود تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 18.5 درصد می باشد.
حسینی با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات به منظور رفاه مشتریان به سه صورت ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای امکان پذیر می باشد، تصریح کرد: میزان اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی به صورت ساده هشت میلیون و 670 هزار ریال،به صورت پلکانی سالانه هفت میلیون و 230 هزار ریال و در پلکانی دوره ای این میزان در چهار ساله اول، دوم و پایانی به ترتیب هفت میلیون و 770 هزار، 9 میلیون و 320 هزار و 11 میلیون و 200 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
وی در پایان یادآور شد: میزان اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی به صورت ساده شش میلیون و 930 هزار ریال و در پلکانی سالانه در سال اول آن پنج میلیون و 780 هزار ریال است اما این میزان در پلکانی دوره ای و در چهار سال نخست شش میلیون و 210 هزار ریال، در چهار ساله دوم هفت میلیون و 460 هزار ریال و در چهار ساله آخر نیز هشت میلیون و 950 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
آخرین بروزرسانی 1394/11/27