تازه های اخبار تازه های اخبار

مسیولین شعب با نظارت وکنترل منظم ومستمر، نسبت به خروج منابع حساسیت لازم را داشته باشند.

جلسه کمیته بازاریابی با حضور اعضای کمیته بازاریابی به منظور بررسی کارنامه ارزیابی عملکرد شعب وارایه راهکارهای لازم جهت حفظ مشتریان و افزایش منابع مالی در محل مدیریت برگزار شد.

در این نشست سید اصغر حسینی مدیر استان بابیان نکاتی پیرامون اثرات بازاریابی موثر در شعب ونقش  روسای شعب در هدایت آن اظهار داشت  رفتار ما باید به گونه ای باشد که ضمن رصد عملکرد رقبای خود ،از روزمرگی وسکون دوری نموده و همواره تلاش نماییم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم.

 وی افزود روسای شعب با استفاده حداکثری از توانمندیهای کارکنان زیرمجموعه خود و با برنامه ریزی مناسب واتخاذ راهکارهای لازم در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب که همان دستیابی به اهداف تعیین شده است تلاش نمایند.

مدیراستان اظهار داشت همه روسای شعب باید اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خروج منابع وحفظ مشتریان انجام دهند وبا نظارت وکنترل منظم ومستمر، نسبت به خروج منابع حساسیت لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر شناسایی توانمندیهای کارکنان واستفاده بهینه از این توانمندیها خاطر نشان کرد با توجه به  وجود کارکنان جوان وباانگیزه ومنابع مالی موجود دراستان باید با استفاده بهینه از این پتانسیل ها وعزم واراده جدی نسبت به افزایش سهم بازار  اقدام نماییم.

حسینی اظهار داشت اولویت مهم بانک جذب منابع ارزان قیمت می باشد بنابراین همه کارکنان باید به این امر مهم توجه جدی داشته باشند وتمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف این بخش انجام دهند.

وی با تاکید بر افزایش رضایتمندی مشتریان اظهارداشت هزینه دستیابی به یک مشتری جدید بسیار بیشتر از حفظ مشتریان قدیمی است و با توجه به اینکه یک مشتری ناراضی ،نارضایتی خود را به  چندین نفر دیگر اعلام می دارد منجر به خنثی شدن مزیتهای رقابتی بانک می شود بنابراین نباید عملکرد ما به گونه ای باشد تا موجب نارضایتی مشتریان گردد.

حسینی  با تاکید برلزوم تحقق اهداف شاخص های ارزیابی عملکرد خاطر نشان کرد ، با ید همه تلاش نماییم تا اهداف تعیین شده در بخشهای مختلف تحقق یابد.

درادامه جلسه راه کارهای لازم جهت حفظ ونگهداری مشتریان وهمچنین  نحوه جذب منابع جدید توسط اعضای کمیته جهت اجرا در شعب تابعه مطرح شد.

آخرین بروزرسانی 1399/3/1