تازه های اخبار تازه های اخبار

-

گردهمایی روسای شعب

گردهمایی روسای شعب با حضور مسیولین مدیریت وروسای شعب ودوایرستاد مدیریت شعب استان قزوین به منظورپیشبرد اهداف بانک در محل سالن همایش مدیریت برگزار شد.

به گزارش مدیریت شعب استان قزوین سید اصغر حسینی مدیرشعب استان قزوین- با تاکید بر تلاش همه کارکنان در جهت تحقق اهداف ابلاغی اظهار داشت همه باید با مشارکت واستفاده از تمام ظرفیت ها وپتانسیل های موجود در جهت تعالی بانک حرکت نماییم.

وی افزود بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی -توسعه ای در بخش مسکن اقدامات بسیار خوبی در راستای تولید مسکن ورونق اقتصاد کشور انجام داده وامیدواریم در سال جاری نیزبا خرد جمعی بتوانیم در رونق بخشی بیش از پیش اقتصاد کشور اقدامات موثرتری انجام دهیم.

حسینی با تاکید بر نظارت وکنترل بر فرآیندهای کاری تصریح کرد نظارت وکنترلهای لازم در تمام بخش ها توسط عوامل نظارتی وروسای شعب می تواند موجب کاهش اشتباهات وتسهیل در امور جاری بانک شود وبا شناسایی نقاط ضعف وقوت اهداف را به خوبی ودر زمان مقرر محقق نمود.

مدیر شعب استان قزوین اظهار داشت شعبی موفق هستند که ضمن داشتن برنامه ریزی ، بصورت مستمر عملکرد خود را رصد می کنند ودر صورت انحراف از مسیر حرکت خود اقدامات اصلاحی را انجام می دهندو اگر شعبه ای نسبت به این امر بی تفاوت باشد به طور حتم ضمن دچار شدن به روزمرگی با چالش جدی در مسیر حرکت خود مواجه خواهد شد ونمی تواند اهداف خود را محقق نمایند.

وی هماهنگی بین رییس ومعاون شعبه در اجرای مطلوب امورمحوله را بسیار مهم دانست و تصریح کرد روسا ومعاونین شعبی که  هماهنگی وتقسیم کار مناسبی دارند درپیشبرد وتحقق اهداف ابلاغی بسیارموفق هستند.

حسینی مسیولیت پذیری را یکی از مولفه های بسیارمهم در پیشبرد اهداف بانک برشمرد وتصریح کرد ما در مقابل سازمان خود مسیولیم وباید امور محوله رابه خوبی انجام دهیم .

مدیر شعب استان قزوین آسیب شناسی عملکرد شعب در بخش های مختلف راضروری دانست وتاکید کرد بصورت مستمر باید عملکرد شعب بررسی ونتایج آن در جهت بهبود عملکرد بکار گرفته  شود.

وی با تاکید بر شعار" هر خدمت یک حساب برای مشتری" اظهار داشت شعبی موفق هستند که در قبال ارایه خدمات مطلوب به مشتریان وتکریم آنها بتوانند منابع مشتریان را درحسابهای کم هزینه جذب نمایند واین امر موجب افزایش بهره وری بانک را فرآهم خواهد ساخت.

مدیر شعب استان قزوین بابیان این مطلب که نام بانک مسکن در جامعه از مقبولیت بالایی برخوردار است اظهار داشت  بایدهمه کارکنان تمام تلاش خود را برای بهبود عملکرد واستفاده بهینه از محصولات بانک در جهت ارایه  خدمات مطلوب به مشتریان  انجام دهند.

حسینی در ادامه نشست با تاکید براهمیت  پیگیری مستمر وصول مطالبات ، توسعه بانکداری الکترونیک واستفاده بهینه از پایانه های فروشگاهی وهمچنین صدور ضمانت نامه های بانکی تصریح کرد همه باید باتوجه جدی به مسیولیت هایی که عهده دار شده ایم در جهت پیشبرد اهداف بانک تلاش نماییم.

گفتنی است در ادامه این گردهمایی رییس دایره اعتبارات ورییس دایره مالی  بخشنامه های صادره از مرکز را برای حاضرین تشریح نمودند ودرپایان نیز از روسای شعب مینودر وشهید بهشتی به ترتیب امیر حسین شفیع آبادی وامیر شایانفر به عنوان 100 رییس شعبه برتر کشور وکارکنان برتر سنجش اطلاعات شغلی در رده پایوران(حجت جانی ، مصطفی صالحی ، مریم میراشه به ترتیب نفرات اول تا سوم) و رده بانکداران(مجتبی عبدالهی و سید کریم فلاح حسینی رتبه اول مشترک، سپیده نجفی ومرتضی نوروزی رتبه دوم مشترک،مهدی زهرایی ومیلاد غفوری رتبه سوم مشترک) همچنین آزاده فتاحی به عنوان نفر برتر در حوزه عفاف وحجاب ومدرسان برتر حسین صابری، سید جلال الدین حسینی ، قدیر کلهر،مسعود حیاتی ، رضاطرلانی ورضا میوه چین تقدیر شد.

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/7/9