تازه های اخبار تازه های اخبار

توسعه بانکداری الکترونیک یکی از عوامل مهم وموثر در جهت تعالی بانک است

گردهمایی بانکداری الکترونیک با حضور معاون مالی وفناوری ورییس ومعاون دایره سیستمهای مدیریت قزوین ورابطین بانکداری الکترونیک در شعب تابعه به منظور بررسی عملکرد شعب برگزار شد.
مهدی رجبی – معاون مالی وفناوری- ضمن تشکر از تلاش همکاران در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار داشت توسعه بانکداری الکترونیک یکی از عوامل مهم وموثر در جهت تعالی بانک است وما همه باید در جهت توسعه وترویج آن نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا هرچه سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم.
رجبی با تاکید بر نقش واهمیت بانکداری الکترونیک درتوسعه وپیشرفت بانک گفت با توجه به امکانات وابزارهای خوبی که در این حوزه وجود دارد باید با استفاده از تمام ظرفیتها به دنبال توسعه وترویج بانکداری الکترونیک در بین مشتریان باشیم چرا که با توسعه بانکداری الکترونیک در بین مشتریان علاوه بر افزایش سرعت ارایه خدمات و رضایت مندی مشتریان هزینه های بانک نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .
وی افزود با توجه به روند روبه رشد فعالیتهای بانک در تمام حوزه ها وحجم عظم تسهیلات پرداختی لزوم استفاده از فن آوری بانکداری الکترونیک در آینده بیشتر احساس می شود وامیدواریم با تمهیداتی که اتخاذ شده به سمت استفاده وشناخت هرچه بیشتر از این فن آوری توسط کارکنان و مشتریان حرکت کنیم.
مهدی رجبی با تاکید بر لزوم رعایت مسایل امنیتی درشعب تصریح کرد علاوه بر تسلط بخشنامه های مربوطه ورعایت آنها توسط همه کارکنان ،با آموزش مشتریان از بروز هرگونه سوی استفاده احتمالی جلوگیری کنیم.
مسعود حیاتی – رییس دایره سیستمها ی مدیریت قزوین- ضمن تشکر از تلاش کارکنان در عرصه تو سعه وترویج بانکداری الکترونیک با ارایه آمار عملکرد شعب خواستار تلاش بیشترآنها شد .
وی خاطر نشان کرد همکارانی که در شعب به عنوان رابط انتخاب شده اند با همکاری سایر همکاران ومشارکت یکدیگر از تمام ظرفیت های خود برای توسعه وترویج بانکداری الکترونیک دربین مشتریان استفاده کنند تا در ماههای آینده شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم .
حیاتی اظهار داشت بانک در عرصه بانکداری الکترونیک نظیر اینترنت بانکینگ وموبایل بانکینگ و... پیشرفتهای چشمگیری داشته است که امیدواریم تمام کارکنان از این فرصت درجهت توسعه وترویج بانکداری الکترونیک در بین مشتریان نهایت استفاده را ببرند.
شایان ذکراست در پایان این گردهمایی از آقایان حیدر فتحی –شعبه شهید رجایی تاکستان- ، سید مجتبی حسینی- شعبه فرهیختگان قزوین ،حسن عشرتی – شعبه بویین زهرا-، ولی اله نفری –شعبه مرکزی تاکستان- ، احمد عمندی ها –شعبه ولیعصر قزوین- ، ایوب کریمی – شعبه مرکزی محمدیه به عنوان رابط بانکداری الکترونیک که در تحقق اهداف تعیین شده موفق بودند با اهدای لوح وهدایا تقدیر وتشکرگردید .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24