تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی -مدیراستان-:تعامل ومشارکت کارکنان در جهت دستیابی به اهداف بانک بسیار مهم است

گردهمایی پایوران شعب با حضور مسیولین مدیریت وکلیه پایوران به منظور همسوسازی تلاش شعب تابعه در جهت تحقق اهداف بانک در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.
در این گردهمایی سید اصغر حسینی – مدیر استان – با بیان نقش واهمیت پایوران در شعب اظهار داشت پایوران با توجه به پست سازمانی خود در جهت تحقق اهداف بانک می توانند با خلاقیت ونوآوریی در انجام امور محوله نقش خود را برجسته سازند وبا استفاده از تمام ظرفیتهای خود در جهت تعالی بانک حرکت کنند.
وی تعامل ومشارکت کارکنان را در جهت دستیابی به اهداف بانک بسیار مهم دانست وتصریح کرد اگر درانجام هر کاری تعامل، همفکری ومشارکت نباشد نمی توان به هدف مورد نظردست یافت بنابراین همه کارکنان باید این موارد را سرلوحه کارهای خود قرار داده وبا نگرش مثبت در مسیر دستیابی به اهداف تلاش نمایند.
حسینی مهمترین اولویتهای بانک را جذب منابع ، وصول مطالبات وتوسعه بانکداری الکترونیک برشمرد واظهار داشت به منظور تحقق اهداف در این حوزه ها، نیاز هست تا کارکنان با ارتباط سازنده با یکدیگر از پتانسیلهای موجود نهایت استفاده را ببرند.
مدیر استان با تاکید بر نقش واهمیت بازاریابی وجذب منابع گفت در شرایط اقتصادی کنونی که اقبال عمومی به سمت سپرده گذاری در بانکها بیشتر شده است باید از تمام ظرفیتهای موجود در جهت افزایش سهم منابع مالی بازار استفاده نماییم .
وی افزود باتوجه به محصولات وخدمات ارزنده ای که بانک به مشتریان ارایه می دهد باید از این فرصت استفاده وبا اتخاذ استراتژی و برنامه ریزی مناسب ، در مسیر جذب منابع تهدیدهای پیش رو را به فرصت تبدیل نماییم .
وی در بخشی دیگری از سخنان خود با تاکید بر وصول مطالبات اظهار داشت با توجه به برنامه ریزیهایی که از ابتدای سال در این بخش داشتیم با تشکیل 5 کار گروه وصول مطالبات متشکل از روسای دوایر که مسیولیت پیگیری عملکرد شعب وارایه گزارشهای 15 روزه به مدیریت به آنها محول شد توانستیم براساس گزارش اداره کل ریسک در پایان شهریورماه علاوه بر وصول مطالبات غیر جاری غیر مسکن مهر، در بخش وصول مطالبات غیر جاری مسکن مهر نیز در بین مدیریتهای سراسر کشور رتبه نخست را کسب نماییم.
مدیراستان گفت پیگیری، جدیت وبرنامه ریزی مناسب در بخش وصول مطالبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است وانشایاله امیدواریم با مشارکت همه کارکنان در این بخش اهداف مورد نظرتاپایان سال تحقق پیدا کند.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود منابع انسانی را یکی از مهترین سرمایه های بانک دانست واظهار داشت اگر سرمایه انسانی انگیزه کافی برای انجام امور محوله نداشته باشد نمیتوان استراتژیهای وبرنامه ها ی مورد نظر را پیاده کرد بنابراین همواره این مدیریت با اتخاذ سیاستهای انگیزشی در کارکنان سعی دارد از تمام پتانسیلهای موجود به نحو موثری در جهت افزایش بهره وری استفاده نماید.
مرتضی قربانی - معان اجرایی مدیریت – نیز طی سخنانی اظهار داشت باید درراستای تحقق اهداف بانک همواره عملکرد خود را مورد نقد وبررسی قرار داده وفعالیت رقبا را رصد کرد.
وی افزود باید براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته علاوه براینکه فعالیتهای خود را به نحو شایسته انجام دهیم ، فعالیت رقبا را نیز زیر نظر داشته باشیم تا با بررسی عملکرد خود ورقبا ضمن شناسایی نقاط ضعف وقوت خود با استفاده از فرصتهای پیش رو به اهداف تعیین شده دست یابیم.
قربانی با تاکید برمشارکت همه کارکنان در امر بازاریابی ووصول مطالبات تصریح کرد مسیولین شعب با مشارکت همه کارکنان در این دو حوزه باید به گونه ای عمل نمایند تا در ماههای آتی به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم .
مهدی رجبی - معاون مالی وفناوری - نیز در این گردهمایی بااشاره به نگاه چند بعدی به انجام امور توسط کارکنان اظهار داشت کارکنان نباید نگرش تک بعدی به انجام وظایف محوله داشته باشند بلکه باید علاوه بر انجام وظایف خود در کارهای دیگر نیز مشارکت داشته باشند.
رجبی با تاکید بر نقش واهمیت بانکداری الکترونیک اظهار داشت توسعه بانکداری الکترونیک یکی از عوامل مهم وموثر در جهت تعالی بانک است وما همه باید در جهت توسعه وترویج آن نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا هرچه سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم.
وی افزود با توجه به روند روبه رشد فعالیتهای بانک در تمام حوزه ها ، لزوم استفاده از فن آوری بانکداری الکترونیک در آینده بیشتر احساس می شود وامیدواریم با تمهیداتی که اتخاذ شده به سمت استفاده وشناخت هرچه بیشتر از این فن آوری توسط کارکنان و مشتریان حرکت کنیم.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24