تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی -مدیراستان -:یک نظام نظارتى بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافى، صحیح و به موقع نمى تواند نقش مؤثرى ایفا کند

کمیته نظارت با حضور مسیولین مدیریت واعضای کمیته به منظور نظارت وبررسی مسایل پیش رو با موضوع مسکن مهر در محل مدیریت برگزار شد.
در این نشست سید اصغر حسینی – مدیر استان – اظهارداشت نظارت، تنها جست و جو براى دست یابى به نقاط ضعف و کاستى هاى کارکنان سازمان نیست، بلکه در نظارت، هم باید به دنبال نقاط قوّت و توانایى هاى افراد بود و هم به دنبال نقاط ضعف و کاستى هاى آنان; زیرا شناخت نقاط مثبت و استعدادها و توانایى هاى افراد نقش به سزایى در بالا بردن کارایى سازمان دارد و مدیریت سازمان با توجه به توانایى هاى شناخته شده افراد، مى تواند تصمیمات معقول و صحیح ترى در مورد کارکنان و نقش هاى سازمانى آن ها بگیرد.
وی افزود یکى از مراحل مهم و اساسى در فرایند نظارت، تهیه و جمع آورى اطلاعات لازم در مورد عملکرد است. یک نظام نظارتى بدون در اختیار داشتن اطلاعات کافى، صحیح و به موقع نمى تواند نقش مؤثرى ایفا کند. بنابراین، طراحى یک شبکه اطلاعاتى که قادر باشد براى مسؤولان اطلاعات لازم را فراهم سازد و به موقع در اختیار آنان قرار دهد، در نظارت حیاتى و ضرورى است.
حسینی با تاکید بر اتخاذ سیاست ها و تدابیر مناسب و مقایسه میان عملکرد واقعى و استاندارداظهارداشت در صورتى که نتیجه حاصل از مقایسه حاکى از آن باشد که اهداف تعیین شده محقق نشده و عملکرد با استاندارد مطابقت ندارد باید علت یا علت هاى این مساله را جست وجو کرده و در جهت رفع و انجام آنها، اقدامات اصلاحى صورت گیرد.
مدیراستان گفت باید با سرعت بخشیدن به فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر جهت برگشت سریع منابع تسهیلات مسکن مهر به چرخه نقدینگی بانک تلاش بیشتری نماییم و باید نظارت وکنترل در این حوزه به گونه ای باشد تا بانک را از آسیب های احتمالی دور نگه دارد .
وی گفت باتوجه به اینکه بهای تمام شده محصولات در بانک بالا ست تصریح کرد باید با نظارت وکنترلهای لازم در تسهیلات پرداختی وبا اعتبار سنجی مناسب وواقعی ریسک اعتباری را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
درادامه جلسه اعضای نظرات وپیشنهادات خود را در حوزه مسکن مهر به منظور رفع موانع ومسایل پیشرو ارایه دادند و ضمن بررسی پیشنهادات ارایه شده تصمیمات لازم در جهت رفع موانع اتخاذ شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24