تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدیدمدیر امور استانها ومناطق،مدیر طرح وبرنامه و مدیرامورمنابع انسانی از مدیریت شعب استان قزوین وشعب تابعه .

مدیرامورطرح وبرنامه:باید عملکرد کل مجموعه بانک در حوزه جذب منابع به گونه ای باشد تا ضمن حفظ ترکیب آنها ، منابع ارزان قیمت در سبد محصولات بانک افزایش یابد.
درحاشیه این بازدید نشستی با حضور نریمان جهانبخش – مدیر امور مناطق واستانها – نادر قاسمی –مدیر طرح وبرنامه- میرمجتبی هاشمی – مدیر امور منابع انسانی - مسیولین مدیریت وروسای شعب در محل سالن اجتماعات مدیریت شعب استان قزوین به منظور بررسی مسایل پیشروی بانک برگزار شد.
در این نشست نادرقاسمی - مدیر طرح وبرنامه - در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک هفتاد وپنجمین سالگرد تاسیس بانک مسکن وایام اله دهه مبارک فجر ، مسایل پیشروی بانک را مورد بحث وبررسی قرارداد.
وی اظهار داشت در روزهای اخیر با توجه به افزایش سقف تسهیلات ساخت وخرید وجعاله ،بانک درکانون توجهات رسانه ها وجامعه قرار گرفته که همکاران باید به نحو شایسته ای از این فرصت پیش آمده درجهت تحقق اهداف بانک نهایت استفاده را ببرند.
قاسمی در ادامه با ارایه گزارشی از وضعیت منابع ومصارف بانک و مدیریت قزوین اظهار داشت باید عملکرد کل مجموعه بانک در حوزه جذب منابع به گونه ای باشد تا ضمن حفظ ترکیب آنها ، منابع ارزان قیمت در سبد محصولات بانک افزایش یابد.
مدیر طرح وبرنامه اظهار داشت سپرده ممتاز از قابلیت های ویژه ای برخورداراست که می تواند علاوه بر کنترل منابع ،منابع لازم را برای اعطای تسهیلات فراهم نموده وبه نوعی در بحث منابع ومصارف یک سپرده خود کنترل می باشد. .
وی افزود از جمله ویژگی های دیگر سپرده ممتاز این است که مشتریان می توانند با افتتاح این حساب علاوه بر دریافت سود بالا با دریافت اوراق گواهی حق تقدم ناشی از افتتاح این حساب از امتیاز تسهیلات آن نیزبرخوردار شوند .
قاسمی با اشاره به افزایش جذابیت سپرده حساب ممتاز تاکید کرد در زمان مراجعه مشتریان به شعبه جهت بهره مندی از مزایای این حساب باید آنها را به استفاده از سایر محصولات بانک نظیر سپرده انتظار
 بازدهی 25 درصد وسپرده های ارزان قیمت ترغیب نمود.
 
مدیر طرح وبرنامه با تاکید بر جذب منابع افرادی که برای خرید اوراق به شعب مراجعه می نمایند تصریح کرد روسای شعب شرایطی را فراهم نمایند تا خرید وفروش اوراق در داخل شعب صورت پذیرد واین امر باعث می شود تا ضمن خروج منابع با تشویق وتشریح سایر حسابهای بانک منابع ومشتریان جدیدی جذب بانک شوند.
وی با اشاره به تغییر مدیریت نقدینگی مشتریان در روزهای پایانی سال تاکید کرد با توجه به افزایش مزیت رقابتی بانک در محصولات خود منجمله سپرده ممتاز وانتظار باید به گونه ای عمل نماییم تا ضمن جلوگیری از خروج منابع از مزیتهای رقابتی بانک در جهت افزایش منابع بانک استفاده نماییم.
قاسمی گفت مشتریانی که در بخش تولید مسکن فعالیت می نمایند درهنگام مراجعه به بانک باید با مشاوره صحیح ، آنها را ازمزایای سپرده ممتاز آگاه نموده تا ضمن افتتاح حساب ازمزایای اوراق جهت ساخت مسکن استفاده نمایند.
مدیر طرح وبرنامه در ادامه در خصوص شرایط پرداخت تسهیلات از محل سپرده های تعهدی ،اوراق گواهی حق تقدم بصورت ترکیبی وتلفیقی اظهار داشت مبلغ تسهیلات پرداختی برای زوجهای جوان برای یک بار تا سقف 500 میلیون ریال با نرخ سود 14 درصد برای مدت بازپرداخت کمتر از 2سال وبالای 2سال بانرخ 15 درصد خواهد بود همچنین فروش اقساطی برای حسابهای تعهدی 13 درصد وسپرده ممتاز 15 درصد تعیین شده است.
قاسمی در خصوص پرداخت تسهیلات در قالب تعویض وثیقه اظهار داشت انتقال مانده بدهی وتعویض وثیقه امکانپذیر شده است به طوری که اگر یکی اززوجین قبلا تسهیلات دریافت نموده باشد می تواند درقالب تعویض وثیقه مابه التفاوت تسهیلات را تاسقف 500 میلیون ریال وافراد عادی تاسقف 350 میلیون ریال ، دریافت نماید.
وی افزود سقف تسهیلات جهت خرید ساختمانهای زیر 20 سال برای زوجین 500 میلیون ریال افراد عادی 350 میلیون ریال همچنین در واحدهای بالای 25 سال ساخت برای زوجین تاسقف 300 میلیون ریال وافراد عادی 200 میلیون ریال درنظر گرفته شده است.
مدیر طرح وبرنامه در بخش تسهیلات مشارکت مدنی گفت برای شهرهای بزرگ از محل اوراق 350 میلیون ریال واز محل بدون سپرده 150 میلیون ریال که مجموعا" 500 میلیون ریال وبرای شهرای کوچک 350 میلیون ریال از محل اوراق و50 میلیون ریال از محل بدون سپرده که مجموعا 400 میلیون ریال پرداخت میگردد که این بخشنامه شرایط بسیار خوبی برای جذب منابع وافزایش قدرت پرداخت تسهیلات فرآهم نموده است.
قاسمی با اشاره به طرح دو ماهه موج ربیع تصریح کرد درفرصت باقی مانده تا پایان سال طرح موج ربیع به منظور جذب منابع ارزان قیمت ، کوتاه مدت وبلند مدت طراحی شده است که انشای اله امیدواریم به یاری خداوند وهمت وتلاش کلیه کارکنان اهداف تعیین شده در این طرح محقق گردد.
وی افزود یکسری اهداف در این طرح تکلیفی است که تمامی مدیریتها باید باجدیت وتلاش مضاعف اهداف خودرا محقق نمایند ویکسری اهداف پاداشی است که در صورت محقق ساختن آنها از پاداش خوبی برخوردار خواهند شد.
مدیر طرح وبرنامه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سه هدف تعیین شده در بحث رویکردها وفعالیتهای جدید بانک اظهارداشت همه باید با مشارکت گروهی در جهت تحقق اهداف بانک در بخش جذب منابع ارزان قیمت ،فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر ، وصول افساط معوق است تلاش نماییم.
وی در بخش فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر افزود باید با تسریع در فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر از محل وصول اقساط تسهیلات پرداختی دراین بخش ، اقدام به تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر نماییم به همین دلیل این امر از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است .
قاسمی افزود در بخش وصول مطالبات نیز بخشی از تسهیلات پرداختی به مشتریان از محل وصول مطالبات معوق خواهد بود که توجه به این بخش نیز از جایگاهی ویژ ه ای در رویکردها وفعالیتهای بانک در آینده ایفا خواهد نمود .
این مقام مسیول در پایان گفت برای سال آتی به همت ادارات مرکزی برنامه جامع وکاملی در حال آماده شدن است که در پایان سال به مدیریتها ابلاغ خواهد شد تا در سال آینده با برنامه ریزی مناسبتر در جهت تحقق اهداف بانک حرکت نماییم.
در ادامه جلسه میرمجتبی هاشمی - مدیرامورمنابع انسانی - نیز طی سخنانی با تاکید بر رویکردهای جدید بانک ولزوم توجه جدی به این رویکردها خاطر نشان کرد وقتی هدفی خیر وبا حسن نیت واصلاحی باشد خداوند نیز در جهت تحقق آن مارا یاری خواهد نمود.
وی گفت در شرایط کنونی که بانک کانون توجهات رسانه ها وجامعه قرار گرفته است باید با استفاده از فرصت پیش آمده استفاده لازم راببریم ومحصولات خود را به عموم جامعه معرفی نماییم.
هاشمی اظهارداشت همانگونه که در حوزه مسکن مهر توانمدیهای خود را به اثبات رساندیم باید توانمندیهای خود را به عنوان بانک تخصصی با حرکت دراین مسیر وبا استفاده از شرایط موجود درجهت پیشبرد اهداف بانک بیش ازپیش نمایان سازیم.
وی افزود زمانی می توانیم در این مسیر حرکت نماییم که مساله و محورهای حرکت آینده را شناسایی نمایم وخود را در آن مسیر قرار دهیم.
مدیرامورمنابع انسانی اظهارداشت زمانی که رویکرد مشخص است، بایدبا نگاه به آینده اقدامات موثری انجام دهیم و در شرایط تغییر انعطاف لازم را داشته باشیم.
هاشمی باتاکید بر شناخت مساله وحل آن تصریح کرد با همت وتلاش می توان مسایل را شناسایی ودر جهت حل آن اقدام نمود.
وی افزودیکی از روشهای حل مساله این است که ما راه حل را میدانیم ودر کوتاهترین زمان اقدام به حل مساله می نمایم دوم زمانی است که شرایط مساله شناسایی شده وآن را باایدهای در اختیار به آزمون گذاشته واجرا میکنیم، سوم پیشنهاداتی دردست است که باید با ایدهای دیگر ونظرخواهی از دیگران پخته شود ودر نهایت زمانی است که نه ایده ای وجود دارد ، نه پیشنهادی ونه راه حل، بنابراین در این مرحله با ید با مشورت راه حل لازم ایجاد شود.
میر مجتبی هاشمی با مهم ارزیابی کردن حرکت جمعی ومشارکت گروهی در حل مسایل تاکید کردباید فرصت بررسی وتحقیق و اظهار نظر در اختیار کارکنان قرار گیرد تا انگیزه لازم ، جهت حرکت جمعی ایجاد شود.
وی گفت بنابراین مابرای حل مساله به مشارکت همه جانبه نیازداریم که در این بین یادگیری جمعی اتفاق خواهد افتاد وبه صورت ریشه ای وعمیق در سازمان رشد خواهدکرد.که دراین راستا آموزش کارکنان می تواند درمواجهه با مسایل اعتماد به نفس ایجاد ویادگیری جمعی را تشویق نماید.
هاشمی بااشاره به یادگیری به عنوان یکی از مولفه های سازمان اظهارداشت باید برای یادگیری چهار اصل را رعای نماییم اول اینکه ما به عنوان یک سیستم که تعامل با محیط داریم از محیط تاثیر می پذیریم و برآن تاثیر می گذاریم بنابراین ما به عنوان یک سیستم زنده باید دید نظام گرا ،کل گرا و سیستمی داشته باشیم ودرمسیری حرکت نماییم که ایجاد ارزش نماید .
دوم مجموعه تواناییهای خود را افزایش دهیم چون می خواهیم در جهت یادگیری حرکت نماییم.
سوم باید از مدلهای ذهنی خودمان آگاهی داشته باشیم ودر شرایط تغییر مدل قبلی را کنار گذاشته ومدل جدید را جایگزین نمایم چراکه با انگاره های قبلی نمی توان کار را جلوبرد..
چهارم اگرمی خواهیم خدمات موثری داشته باشیم ونیروی انسانی ارزش آفرین داشته باشیم باید انرژیهای خود را جمع کنیم وبادرک آرمانهای مشترک درجهت تحقق اهداف حرکت کنیم.
وی درپایان افزود ما به عنوان بانک تخصصی با بیش از هفتاد وپنج سال قدمت آرمانهایی داریم که درجهت دست یابی به آنها بایدکار تیمی را فرا گرفته وبه کارگیریم .
درابتدای جلسه سید اصغر حسینی –مدیراستان – نیز طی سخنانی با ارایه گزارش از وضعیت استان قزوین در بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی وهمچنین عملکرد مدیریت در بخشهای آموزش، منابع ومصارف وبانکداری الکترونیک اضهارداشت مدیریت قزوین با برگزاری 43 دوره آموزشی ازابتدای سال تا کنون رتبه اول در بین مدیریتهای هم درجه ورتبه هشتم رادر سطح کشور کسب نموده و دربخش مسکن مهر با پرداخت بیش از 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت احداث 54هزارو 756 واحد مسکونی دربخشهای مختلف پرداخت نموده است همچنین در بخش وصول مطالبات سرگذشته ومعوق در طی یک سال گذشته 33 درصد کاهش داشته که رتبه سوم را در بین مدیریتهای کشور به خود اختصاص داد ه است .
وی افزود در بخش منابع این مدیریت با 3767 میلیارد ریال نسبت به ابتدای سال 14.2 رتبه 16و 9درصد از سهم بازار استان را به خود اختصاص داده است. همچنین در حوزه بانکداری الکترونیک در بخش انتقال حسابهای سنتی به تسهیلات متمرکز 84 % صدور کارت 83 % ومشتریان خدمات مجازی 88% اهداف تاپایان دی ماه محقق شده است.
در پایان مراسم سه نفر از روسای شعب که در بخشهای مختلف عملکرد خوبی داشتند با اهدای لوح تقدیر وهدایایی تقدیر شد.
اسماعیل عربلو رییس شعبه خیام شمالی در بخش جذب منابع وبانکداری الکترونیک ،عیسی قلیچ خانی رییس شعبه مرکزی قزوین در بخش جذب منابع ووصول مطالبات،حمید کاسه چی رییس شعبه سعدی قزوین در بخش وصول مطالبات وبانکداری الکترونیک .
آخرین بروزرسانی 1394/4/24