تازه های اخبار تازه های اخبار

کارگروه وصول مطالبات

جلسه کارگروه وصول مطالبات مدیریت شعب استان قزوین با حضور مسیولین وروسای دوایر مدیریت به منظور پیگیری وصول مطالبات شعب تابعه در محل مدیریت برگزار شد.

در این نشست سید اصغر حسینی – مدیر استان – طی سخنانی با بیان اهمیت پیگیریهای منظم وهدفدار در بحث وصول مطالبات تصریح کرد خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته از ابتدای سال جاری تا کنون ما همواره درحوزه وصول مطالبات در بین مدیریتهای کشور رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده ایم و امیدواریم با تلاش بیشتر همه کارکنان صف وستاد ضمن حفظ جایگاه خود همواره در این مسیر رو به جلو حرکت نماییم.
مدیراستان با اشاره به بخشودگی 6 درصد جرایم دیر کرد گفت باید از فرصتهای پیش رو نهایت استفاده را ببریم و همکاران شعب باید با اطلاع رسانی مناسب به مشتریانی که اقساط معوق دارند در جهت وصول اقساط معوق اقدام نمایند .
وی اظهار داشت ما در دوبخش مسکن مهر وروستایی با رشد فزاینده مطالبات مواجه هستیم که باید با برنامه ریزی و پیگیریهای منسجم ویکپارچه از رشد مطالبات در این بخش جلوگیری نموده ونسبت به کاهش آن اقدامات لازم را انجام دهیم .
حسینی با بیان این مطلب که پیگیری وصول مطالبات در روزهای ابتدایی معوقه شدن اقساط از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخورداراست تصریح کرد این امر باعث می شود تا ضمن کاهش مطالبات معوق از رشد وانباشت آن نیز جلوگیری شود ومشتریان از حساسیت بانک نسبت به معوقه شدن اقساط آگاه شوند بنابراین همه شعب باید دراین زمینه تلاش نمایند.
در ادامه جلسه مسیولین کارگروه گزارشهای خود را از شعب تحت پوشش از نحوه عملکرد شعب در امر وصول مطالبات وهمچنین وضعیت مطالبات ارایه نمودند ومدیر استان نیز با ارایه راهکار ورهنمودهای لازم بر کاهش وصول مطالبات در فرصت 2 ماهه باقی مانده تا پایان سال تاکید نمود.

 

آخرین بروزرسانی 1394/4/24