تازه های اخبار تازه های اخبار

گردهمایی روسای شعب

رییس اداره کل حسابداری وبودجه:همه ما کارکنان بانک مسکن دریک زنجیره ارزش فعالیت می کنیم که باید با تلاش، هم افزایی، مشارکت وخرد جمعی اهداف عملیاتی بانک در سال جاری را محقق نماییم.
گردهمایی روسای شعب با حضور اسداله نداف فهمیده – رییس اداره کل حسابداری وبودجه ،سید اصغر حسینی – مدیراستان - معاونین مدیر رییس دفتر حراست وروسای شعب ودوایر مدیریت درتاریخ 3/2/1393به منظور انتقال موارد مطرح شده در اولین همایش مدیران ارشد بانک درسال جاری در محل سالن کنفرانس مدیریت برگزار شد.
در این گردهمایی اسداله نداف فهمیده – رییس اداره کل حسابداری وبودجه- که به منظور انتقال موارد مطرح شده در سمینار مدیران ارشد بانک به استان قزوین سفر کرده بود طی سخنانی با تاکید بر سخنان دکتر بت شکن -مدیر عامل بانک - وتشریح استرات‍ژی واهداف عملیاتی بانک اظهارداشت همه ما کارکنان بانک مسکن دریک زنجیره ارزش فعالیت می کنیم که باید با تلاش، هم افزایی، مشارکت وخرد جمعی اهداف عملیاتی بانک در سال جاری را محقق نماییم.
وی افزود در زنجیره ارزش بانک ، یکپارچگی جریان فعالیتهای داخلی که باید به طور پیوسته انجام شود نقش اساسی در ایجاد ارزش دارد وبنابراین استراتژی واهداف عملیاتی که توسط مدیرعامل به شبکه بانک مسکن ابلاغ شده باید با مشارکت ویکپارچگی همه کارکنان صف وستاد وبراساس شرح ووظایف تعیین شده، این اهداف عملیاتی رادر سال جاری محقق سازیم.
رییس اداره کل حسابداری وبودجه با بیان نقش واهمیت رویکرد اقتصاد مقاومتی براساس بیانات مقام معظم رهبری درسال جاری اظهارداشت همه کارکنان بانک مسکن در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی می توانند نقش مهمی ایفا نمایند زیرا بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در بخش مسکن وارتباط زیاد این بخش با صنایع دیگر می تواند در اشتغالزایی وتولید ملی نقش مهمی ایفا نماید.
وی با تاکید بر پرهیز از مصرف گرایی واهتمام به تولید ملی اظهار داشت با اصلاح نظام مالی کشور وتقویت آن باید در ثبات اقتصاد ملی وبهینه کردن اعطای تسهیلات موجبات اشتغالزایی را فراهم نموده که نقش بانک مسکن در این بین بیش از پیش نمایان است .
نداف فهمیده باتاکید بر نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت عمده فعالیت بانکها در سه بخش تسریع در مبادلات پولی ومالی ، تجهیز منابع وتخصیص بهینه منابع در جهت اشتغالزایی ورعایت سیاستهای پولی بانک مرکزی است که منابع حاصل از سپرده گذاری مردم باید به گونه ای تخصیص یابد که ضمن تامین عدالت اجتماعی با برگشت به موقع تسهیلات پرداختی از سود آوری لازم نیز برخوردار باشد.
وی گفت ما بعنوان بانکدار زمانی که منابع گران قیمت را بدست می آوریم باید به نحوی در این سه بخش عمل نماییم که منجر به ثبات اقتصادی شود .
وی در ادامه سخنان خود باتاکید بر 10 هدف عملیاتی بانک گفت جذب منابع ووصول مطالبات وتوسعه بانکداری الکترونیک فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر از اهداف مهم بانک می باشد که باید در سال جاری نیز در این زمینه براساس اهدف عملیاتی در نظر گرفته شده عمل نماییم وباید به خوبی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب که در آینده می خواهیم به آن برسیم ترسیم نماییم ودر جهت دستیابی به آن تلاش نماییم .
نداف فهمیده گفت مدیران اجرایی باید با استفاده از همه توان کارکنان وبا ایجاد، محیطی آرام وبدون تنش ،حفظ کرامت انسانی وبا القای آرامش وانگیزه در واحدهای عملیاتی خود موجبات تحقق اهداف عملیاتی را فراهم نمایند.
وی باتاکیدبر جذب منابع به ویژه منابع ارزان قیمت گفت رویکرد بازاریابی باید به صورت هدفمند باشد وباید به گونه ای در این بخش عمل نماییم که ازتمام فرصتها در جهت تحقق اهداف این بخش
استفاده نماییم.
رییس اداره کل حسابداری وبودجه خطاب به روسای شعب گفت باید اطلاعات لازم در خصوص استراتژی 5 ساله بانک واهداف عملیاتی، وضعیت منابع ومصارف ترکیب منابع و اهداف محقق شده آگاهی واطلاع لازم را داشته باشند وبه صورت پیوسته عملکرد خود را رصد نمایند تا از مسیر اصلی منحرف نشوند.
نداف با تاکید بر تکریم مشتریان ، تمایز در ارایه خدمات از طریق تسریع وارتقای کیفیت خدمات ومشاور صحیح به مشتریان ازدیگر مطالبی بود که در این گردهمایی مطرح نمود.
سید اصغر حسینی – مدیر استان - نیز طی سخنانی در ابتدای این مراسم با ارایه آمار عملکرد مدیریت در بخشهای مختلف اظهار داشت مدیریت قزوین در سال گذشته رشد 23.4 درصد منابع را تجربه کرد که امیدواریم با تلاش وبرنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری از رشد قابل توجهی برخوردار واهداف بانک را در این بخش محقق سازیم.
وی افزود مدیریت قزوین در بخش وصول مطالبات نیزدر سال گذشته با تشکیل گروههای 5 گانه وصول مطالبات توانست با کسب 1.88 درصد درنسبت مطالبات به تسهیلات عملکرد مطلوبی داشته باشد که باید تلاش نماییم در سال جاری نیزبا تلاش وتمهیدات لازم از رشد مطالبات جلوگیری ونسبت به کاهش آن اقدام لازم صورت گیرد.
حسینی پس از ارایه گزارش عملکرد در بخشهای دیگر از جمله بانکداری الکترونیک وآموزش کارکنان در بخش دیگری از سخنان خود با ارایه موارد مطرح شده در اولین همایش مدیران ارشد بانک برنامه استراتژیک و 10 هدف عملیاتی بانک در سال جاری را برای حاضرین در جلسه تشریح نمود.
وی در بخش جذب منابع اظهار داشت با توجه به وجود سبد محصولات بسیار خوبی که در حال حاضر در بانک است می توانیم با استفاده از مشارکت جمعی کارکنان صف وستاد به اهداف در نظر
گرفته شده دست یابیم
 
 
 
.
وی گفت در شرایط کنونی با ید بازاریابی ها به صورت اثر بخش انجام شود تا بتوانیم اهداف مورد نظر در این بخش را محقق نماییم وبا حفظ مشتریان فعلی ، با تکریم آنها ومشاوره صحیح به عنوان امین مشتریان نسبت به وفادار سازی آنها اقدام نماییم.
حسینی گفت با توجه به قابلیت استان و توانمندی کارکنان براساس سیاستهای بانک باید با تمرکز برروی حسابهای قرض الحسنه جاری وپس انداز وحسابهای پایدار تلاش بیشتری در جذب منابع داشته باشیم وسهم خود را از منابع مالی استان افزایش دهیم.
وی با تاکید بر تسریع در فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر اظهار داشت همه کارکنان باید این امر مهم را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند تا از محل وصولیهای تسهیلات پرداخت شده در این بخش نسبت به تکمیل پروژهای باقی مانده مسکن مهر اقدام نماییم.
وی در ادامه با تشریح سیاستهای اعتباری بانک تصریح کرد با رعایت بهداشت اعتباری، تسهیلات به مشتریانی پرداخت گردد که با سنجش ظرفیت اعتباری و بررسی ظرفیت مالی ، بدهی معوق وچک برگشتی آنها نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه بانکداری الکترونیک ؛ پرداخت نظامند پاداشها ، تقدیر از کارکنان شایسته ، شایسته سالاری ،ارتقایٍ رضایت مشتریان، پیگیری ورصد کردن روزانه عملکرد شعب براساس اهداف عملیاتی ابلاغی تاکید نمود.
در پایان مراسم ازشعب موفق در جذب منابع در سال 92 با اهدای لوح ، تقدیر بعمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24