تازه های اخبار تازه های اخبار

دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات

اولین جلسه دبیرخانه نظام پیشنهادات مدیریت قزوین برگزارشد.

جلسه ای به منظور بررسی پیشنهادهای همکاران مدیریت قزوین به منظور بهبود فرایندهای کاری با حضور اعضای دبیرخانه فرعی نظام پپیشنهادات در محل سالن جلسات برگزار شد.

در این جلسه  عیسی قلیچ خانی  معاون اجرایی مدیریت قزوین با تاکید براهمیت شکل گیری دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات در استان اظهار امیدواری کرد بااستفاده از پیشنهادهای همکاران خلاق در جهت ارتقای بهره وری وبهبود فرایندهای کاری بانک استفاده نماییم.

وی افزود نظام پیشنهادات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و وهمه باید به این موضوع اعتقاد داشته وضمن شناسایی همکاران خلاق ونوآور از پیشنهادها وخلاقیت آنها در جهت بهبود عملکرد سازمان استفاده نماییم.

قلیچ خانی تصریح کرد لازمه پویایی بانک استفاده از نظرها وپیشنهادهای کارکنان خلاق می باشد بنابراین باید ضمن حمایت از همکاران فعال در این زمینه شرایط لازم جهت ارتقای آنها را فراهم سازیم تا در پستهای سازمانی بالاتر منشا اثرات مفیدی برای بانک باشند. 

معاون اجرایی مدیریت قزوین افزود باید موانع برسر راه پیشرفت همکاران خلاق برداشته شود وضمن ایجاد فضای مطلوب وبدور از استرس برای همه کارکنان موجب بهبود عملکرد سازمان ودر نهایت افزایش بهره وری وتعالی بانک را فراهم سازیم .

در ادامه این جلسه پیشنهادهای درج شده کارکنان مدیریت قزوین در سامانه نظام پیشنهادها توسط اعضا بررسی وپیشنهادهای تایید شده جهت اقدام بعدی به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال شد.

آخرین بروزرسانی 1396/10/6