تازه های اخبار تازه های اخبار

-

نشست مسیولین مدیریت با روسای دوایر

نشست مسیولین مدیریت شعب استان قزوین با روسای دوایر مدیریت به منظور بررسی عملکرد دوایر در محل سالن جلسات مدیریت برگزار شد.

در این نشست سید اصغر حسینی – مدیر استان - ضمن ابراز خرسندی  از کسب رتبه نهم وقرار گرفتن مدیریت قزوین در منطقه سبز در ارزیابی عملکرد مدیریتهای کشور اظهار داشت این موفقیت مرهون تلاش همه کارکنان صف وستاد می باشد وامیدواریم با تلاش بیشتر در شش ماهه  دوم سال نیز جزی سه مدیریت برتر باشیم.

وی افزود مدیریت قزوین 5 دوره متوالی است که در ارزیابی عملکرد مدیریتها  جزی 10 مدیریت برتر ودر منطقه سبز قراردارد که این امر نشان دهنده برنامه ریزی ،  وجودهمدلی وهماهنگی  بین همکاران صف وستاد این مدیریت است .

مدیر شعب استان قزوین با ارایه گزارشی از عملکرد بانک مسکن در استان قزوین اظهار داشت مدیریت قزوین درشش ماهه ابتدای سال جاری در بخش کارایی در بین بانکهای استان رتبه اول ودر بین مدیریتها رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است .

حسینی با تاکید بر بهبود عملکرد در شش ماهه دوم سال تصریح کرد با برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد وبررسی وشناسایی نقاط ضعف وقوت شعب  با اتخاذ راهکارهای لازم  شاهد بهبود عملکرد شعب باشیم.

عیسی قلیچ خانی – معاون اجرایی مدیریت قزوین – ضمن تشکر از زحمات  همه کارکنان  ابراز امیدواری کرد با توجه به توانمندیهای مدیریت قزوین در شش ماهه دوم سال نیز با تلاش بیشتر شاهد بهبود عملکرد مدیریت در تمام شاخص های ارزیابی عملکرد خواهیم بود.

وی افزود کسب موفقیت تنها با برنامه ریزی  وحرکت در مسیر صحیح بدست خواهد آمد بنابراین دوری از روزمرگی  ضامن کسب موفقیت شعب خواهد بود که همواره شعب باید این موضوع را مد نظر داشته باشند.

معاون اجرایی مدیریت قزوین تصریح کرد پیگیری مستمر عملکرد شعب در شاخص های مربوطه منجر به این خواهد شد که شعب از انحراف اهداف تعیین شده مصون  بمانند وبه منظور تحقق این امر مدیریت همواره عملکرد شعب را بصورت روزانه رصد خواهد کرد وبا همکاری و ارایه رهنمودهای لازم  شعب رادر مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده یاری خواهد نمود.

 

آخرین بروزرسانی 1396/8/14