تازه های اخبار تازه های اخبار

حسینی -مدیرشعب استان قزوین : نظارت برعملکرد کارکنان زیر مجموعه وامور جاری شعب ازاولویتهای اصلی روسای شعب است

گردهمایی روسای شعب

گردهمایی روسای شعب مدیریت قزوین با حضور مسیولین مدیریت روسا شعب وکارکنان ستاد مدیریت در محل سالن همایش برگزار شد.

سید اصغر حسینی – مدیراستان – با تشریح شرایط رقابتی کنونی در بین بانکها وشرایط اقتصادی حاکم بر کشور اظهار داشت  محور برنامه ها در سال جاری  برجذب منابع سپرده ممتاز وصندوق یکم متمرکز شده است  وبا توجه به تلاش همه کارکنان صف وستاد توانسته ایم در بخش صندوق یکم رتبه پنجم کشور ودر بخش حساب ممتاز نیز رشد قابل قبولی داشته باشیم.

وی افزود درشرایط کنونی باید تمام تلاش خود را در جهت جذب منابع به وی‍ژه منابع ارزان قیمت انجام دهیم وشعبی که در این راستا عملکرد مطلوبی ندارند باید اقدامات اصلاحی در برنامه های خود داشته باشند.

وی با ارایه آماری از عملکرد شعب تابعه  در بخش های مختلف خواستار توجه جدی شعب به امر بازاریابی هدفمند وافزایش سهم بازار  از منابع مالی استان شد.

حسینی با تاکید بر وصول مطالبات معوق  اظهارداشت با اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون توانستیم  نه تنها از رشد مطالبات جلوگیری کنیم بلکه نسیت به ابتدای سال شاهد این بودیم که اکثر شعب رشد منفی داشتند.

وی افزود روند وصول مطالبات با حساسیت بیشتربصورت مستمر پیگیری ورصدمی شود وهمه  کارکنان باید با حس مسیولیت پذیری وتعهد جهت تحقق اهداف در این بخش حرکت نمایند.

مدیرشعب استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود  نظارت برعملکرد کارکنان زیر مجموعه وامور جاری شعب را ازاولویتهای اصلی روسای شعب برشمرد و تصریح کرد رییس شعبه باید با اشراف کامل ازامور جاری شعبه داده ها وستاده ها را در پایان روز کاری استخراج وپس از تجزیه وتحلیل عملکرد شعبه در بخشهای مختلف استرات‍ژی صحیحی در جهت بهبود عملکرد شعبه اتخاذ نماید.

وی افزود روسای شعبی موفق خواهند بود که با تجزیه تحلیل صحیح داده ها نقاط ضعف وقوت خود را شناسایی ودر جهت بهبود عملکرد وراهبری بهتر شعب اقدام نمایند.

حسینی همچنین با ارایه گزارشی از عملکرد شعب  در بخش بانکداری الکترونیک  اظهارداشت با توجه به اهداف ترسیم شده در بخش  توسعه وترویج بانکداری الکترونیک انتظار می رود شعب در این راستا با جدیت بیشتری فعالیت نمایند زیرا رشد وتوسعه بانکداری الکترونیک در بانک کمک شایانی در تسهیل امور وافزایش رضایتمندی مشتریان ایفا خواهد نمود.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر همدلی ومشارکت جمعی کارکنان صف وستاد مدیریت ، خواستار تحقق اهداف ابلاغی شد.

عیسی قلیچ خانی – معاون اجرایی مدیریت شعب قزوین – نیزبا بیان نقش واهمیت انگیزه کارکنان در انجام امور اظهار داشت تلاش مدیریت همواره براین بوده تا با شایسته سالاری ورصد عملکرد کارکنان محیط کاری بانشاط فراهم سازیم تا کارکنان امور محوله را با انگیزه بیشتر وبه نحو شایسته ای انجام دهند.

وی با تاکید برجذب منابع ارزان قیمت وصدور ضمانت نامه تصریح کرد همه شعب به درآمدهای کارمزد محور توجه جدی داشته باشند ودر بخش صدور ضمانت نامه با بازریابی وتلاش مضاعف اهداف مورد نظر را محقق نمایند.

قلیچ خانی افزود به منظور تسلط روسا ومعاونین شعب به بخش نامه های مربوط به ضمانت نامه یک دوره آموزشی با حضور روسا ومعاونین شعب برگزار شد و در آزمونی که در پایان این دوره از شرکت کنندگان اخذ شد نقاط ضعف وقوت شناسایی وانتظار داریم با تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف شاهد موفقیتهای زیاد شعب  در این بخش باشیم.

در ادامه این مراسم  جهت افزایش آگاهی شرکت کنندگان در این گردهمایی بخش نامه صادره توسط قدیر کلهر (رییس دایره اعتباری ) وحمید حبیبی( رییس دایره مالی ) تشریح شد.

در پایان مراسم از رییس شعبه بلوار مدرس (احمد اکبر شاهی) به دلیل تحقق اهداف جذب منابع تا پایان شهریور ماه،  وهمچنین خانم مریم میراشه (معاون دایره اعتباری شعبه مرکزی قزوین) و آقایان صفر مافی (معاون شعبه مرکزی محمدیه)امین رضا صلواتیها (معاون شعبه فردوسی قزوین) واحمد اکبرشاهی (رییس شعبه بلوار مدرس) به دلیل کسب رتبه های برتر در آزمون ضمانت نامه با اهدای  لوح وهدایا تقدیر شد.

آخرین بروزرسانی 1396/6/7