فهرست اخبار فهرست اخبار

در مدیریت شعب خراسان شمالی جلسه ای با حضور ارزیابان شرکت اندیشه گستر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان شمالی، در این جلسه که با هدف بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در روند ارزیابی از املاک و پروژه های مورد مشارکت بانک در مدیریت خراسان شمالی برگزار شد، معاون مدیرشعب این استان بر لزوم تسریع در انجام ارزیابی ها و شفافیت در ارائه گزارش های ارزیابی تاکید کرد.
حسین نوروزی پور معاون مدیریت شعب خراسان شمالی در این دیدار ارزیابی از املاک مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات را امری بسیار مهم و حساس توصیف کرد و دقت در تهیه گزارش ارزیابی را یک گام موثر در جهت رعایت بهداشت اعتباری شعب در پرداخت تسهیلات دانست. وی همچنین تسریع در تهیه و ارسال گزارش ارزیابی از سوی ارزیابان شرکت اندیشه گستر البرز نمایندگی خراسان شمالی را مورد تاکید قرارداده و آن را موجب افزایش رضایتمندی مشتریان دانست. معاون خراسان شمالی، در این گفتگو بر لزوم هماهنگی بیشتر ارزیابان شرکت اندیشه گستر با دوایر فنی و ارزیابی و اعتبارات مدیریت نیز تاکید نمود و گفت: بروز بودن اطلاعات بخشنامه ای ارزیابان شرکت و عدم سوءتفسیر از بخشنامه های بانک از پیامدهای این هماهنگی هاست. ایشان همچنین در راستای مساعدت با مشتری در پروژه های مشارکت مدنی با توجه به افزایش قیمت پایه، خواستار توجه بیشتر و لحاظ نمودن مصالح پای کار پروژه در گزارش هزینه انجام شده ، تاکید نمود. در این جلسه امیرحقانی ولی پور مسئول دایره اعتبارات، جوادایزانلو مسئول دایره فنی و ارزیابی و هادی رحیمی معاون دایره فنی و ارزیابی نیز حضور داشتند، که نکاتی را مورد اشاره قراردادند. بابک آزادی مسئول شرکت اندیشه گستر البرز نمایندگی خراسان شمالی و محمد امین ایزانلو ارزیاب شرکت در پایان این جلسه، نکات مورد اشاره مسئولین مدیریت خراسان شمالی را ارزشمند دانسته و بر رعایت آن در تهیه گزارش های ارزیابی آتی این شرکت، تاکید کردند.
آخرین بروزرسانی 1399/2/15