تازه های اخبار تازه های اخبار

از بازاریابان برتر مازندران در طرح تشویقی اوج تقدیر شد

مصطفی تقوی مدیر شعب استان در همایش تقدیر از رابطان بازاریابی برتر استان با تکیه بر اینکه حضور رابطان بازاریابی مناطق در مقطع کنونی بسیار مثمر ثمر بوده ، افزود : طی بررسی کمیته بازاریابی مدیریت در سال جاری تصمیم برآن شد که رابطان بازاریابی از منطقه ای به شعبه ای ایجاد شده و در واقع هر شعبه یک رابط بازاریاب داشته باشد تاشعب بتوانند منسجم تر و باهماهنگی و همدلی بیشتر و تیم سازی در تحقق اهداف جذب منابع موفق عمل نمایند.

مدیر شعب استان ضمن تشریح سیاستهای بانک در حوزه جذب منابع اظهار نمود : باید با بهره گیری از روش های مناسب در امر بازاریابی همراه با اعتقاد عمیق به اصل توسعه بازارهدف و ارایه خدمات بهینه به مشتریان حرکت کرد و رابطان بازاریابی باید بر اساس نیاز مشتریان و با تکیه بر خلاقیت و نوآوری ضمن همفکری با ستاد مدیریت ، نسبت به عرضه و معرفی محصولات بانک اقدام نمایند .

مدیر شعب استان با بیان اینکه  نوع برخورد،وضعیت ظاهری همراه با موقعیت شناسی و برخورداری از دانش کاری در زمره موضوعات مهم مقوله بازاریابی قلمداد شده  افزود:یک بازاریاب باید ضمن داشتن دور اندیشی لازم ،روشهای مختلف بازاریابی را بکار گیرد و در این خصوص با ایجاد پل ارتباطی بین مدیریت وشعبه و انعکاس مسایل وارایه پیشنهادهای کاربردی بازاریابی جدید را در دستور کار قرار دهد.

تقوی در ادامه با اشاره به طرح تشویقی اوج افزود : در راستای تحقق اهداف در حوزه جذب منابع ، کمیته بازاریابی مدیریت ، نسبت به برقراری طرح تشویقی اوج  در شش ماهه اول سال جاری اقدام نموده است تا ضمن قدردانی ازتلاش کارکنان ، در جهت تحقق اهداف ابلاغی اقدام نماییم .

مدیر شعب مازندران ادامه داد: از تمامی رابطان بازاریابی انتظار می رود به عنوان پیشروان تجهیز منابع با پرستاری از مشتریان کلیدی و تاثیرگذاری و شناخت وارتباط با ظرفیتهای جدید نسبت به جذب منابع و افزایش سهم بازار تلاش نمایند .

شایان ذکر است در این همایش از نفرات برتر بازاریابی در طرح تشویقی اوج تقدیر  بعمل آمد .

 

آخرین بروزرسانی 1398/10/23