تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر

تقدیر از نفرات برتر سنجش اطلاعات شغلی بانک مسکن استان مرکزی

در جلسه ای با حضور روسا و معاونین شعب ، پایوران ومتصدیان امور بانکی مدیریت استان مرکزی ، از16 نفر از کارکنانی که در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال گذشته حائز عناوین برتر در سطوح مختلف کشوری و استانی شده بودند تقدیر به عمل آمد. در این جلسه حمید رضا دشتبانی مدیرشعب استان مرکزی با ابراز خرسندی از عملکرد کارکنان در این آزمون ، کسب مهارت شغلی و آمادگی کارکنان در پاسخگوئی به مشتریان را از خصوصیات یک سازمان موفق دانسته گفت ؛ دانش شغلی کارکنان در سطوح مختلف را باید به طرق مختلف تقویت نمود و نیروهائی مجرب ، مستعد و پاسخگو، در پشت میزهای خدمت بانک قراردهیم تا بدین وسیله ، مردم ازهمه سطوح بانک ،پاسخی یکسان و شفاف دریافت دارند. که اگر این محقق شود مراتب اعتباربانک و اطمینان مشتریان به بانک افزایش یافته ، یکی از مهمترین اهداف بانک که همانا حفظ صیانت از حقوق ارباب رجوع است تحقق می یابد. وی تصریح کرد بدترین حالت برای یک مشتری بانک این است که از هر یک کارکنان بانک در سطوح مختلف در قبال سئوالات مالی خود ، پاسخ های متفاوت دریافت دارد . نتیجه این ابهام قطعا" بی اعتمادی به بانک را در پی داشته ، همان مشتری می تواند به عنوان یک بازاریاب منفی برای بانک ،اذهان دوستان واطرافیان را نسبت به خدمات و کارکنان بانک منحرف سازد. دشتبانی افزود ؛ به کارگیری و استخدام نیروهای توانمند ، آموزش های تئوری و عملی ضمن خدمت ، برگزاری منظم جلسات بخشنامه خوانی و نهایتا" برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان ،راه کارهای مناسبی برای افزایش سطح مهارت شغلی کارکنان بانک است و خوشبختانه در مورد اخیر ، اداره کل آموزش بانک همه ساله این آزمون را با سطح کیفی بهتر از سال گذشته برگزار نموده و نفرات برتر را مورد تشویق قرار داده است. دشتبانی گفت کارکنان شایسته مدیریت استان مرکزی طی سالیان گذشته ، در مجموع امتیازات قابل قبولی را از این آزمون کسب کرده و در سطح کشوری خوش درخشیده اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.

در این مراسم از آقای علی اکبر وکیلی به جهت احراز رتبه سوم کشوری در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 92 ونیز از آقایان مجتبی نوری ، حمید کربلائی کریم ،جعفر متقی ، ناصر رضائی ،محمد رضا علیزاده ، مهدی رمضانی ، موسی حسین نژاد ، ابوالفضل رمضانی ، محمود آقچه کهریزی ، مختار نوروزی ، مهدی شعبانی ، سیدعلی میرنیا و مجید اشرفیان و خانمها فاطمه هاشمی و طیبه ملکی به دلیل کسب عناوین برتراستانی در سطوح مختلف تجلیل گردیده ، هدایائی به رسم یادبود تقدیم ایشان شد. مدیر شعب استان مرکزی در پایان ،عملکرد روسای شعبی را که کارکنان بیشتری با بالاترین امتیازرا درآزمون مزبور داشته اند ستوده و از اینکه به شایستگی، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک را به کارکنان خود انتقال داده و برای ایشان تبیین و تشریح می نمایند قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد با روحیه همدلی و هم افزائی در شعب ، دیگر کارکنان نیز در این باره تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/31