تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین جلسه هماهنگی مدیریت جدید با کارکنان ستاد مدیریت

جلسه هماهنگی

تاکید بر همکاری و همدلی کارکنان در دستیابی به اهداف مورد انتظار بانک
اولین جلسه هماهنگی مدیر و معاونت اجرائی جدید بانک مسکن استان مرکزی با روسای دوایر و کارشناسان مدیریت برگزار شد. در این جلسه مجید امیری، مدیریت جدید امور شعب بانک مسکن استان مرکزی اعمال تغییرات به وجود آمده در چند پست حساس و مدیریتی بانک مسکن استان مرکزی و استقرار اخیر نیروهای بومی و مجرب درسمت مدیر ، معاون اجرائی و ریاست شعبه مرکزی اراک را ، در مجموع مثبت ارزیابی نموده گفت ؛ یقینا" برایند این تغییرات ، ضمن ایجاد انگیزش دردیگر کارکنان ، روحیه وحدت ، همدلی و هم افزائی را افزایش داده و متعاقبا" مسئولین جدید هم ، پاسخ اعتماد بانک به ایشان را با نیک اندیشی ، تدبیر و جدیت در راه توسعه و تحقق اهداف مورد انتظار بانک، خواهند داد . وی اظهار داشت ؛ لازمه پیشبرد امور بانک در مدیریت ، به کاربستن تجربه ، تخصص و مهارت کلیه پرسنل و استفاده از ظرفیت بالقوه مجموعه کارکنان جهت فعلیت بخشیدن به اهداف مدیریت است و توصیه می کنم همکاران با استفاده از حداقل امکانات موجود ، حداکثر بهره برداری را به عمل آورده بتوانند منشاء اثربخشی شوند. امیری افزود ؛ پیشنهاد می کنم جلسه هماهنگی مدیر، معاونین ، کارشناسان و روسای ستاد مدیریت حتی الامکان هفته ای یکبار برگزار شده و در هر جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف مجموعه مدیریت ، بررسی چالش ها و مشکلات موجود ، بررسی موفقیت ها یا عدم موفقیت ها در دستیابی به اهداف ، با همفکری مسئولین مربوطه در مدیریت انجام پذیرد. فرج اله سوسن آبادی معاون جدید امور اجرائی مدیریت نیز ، ضمن تشکر از ابراز محبت همکاران به وی در تبریک تصدی معاونت مدیریت ، نیروهای صف و ستاد بانک مسکن استان مرکزی را حائز ویژگی های برجسته ای چون ، لیاقت ، کاردانی و مردم داری برشمرده گفت ؛ شایسته است این امتیازات ، مطرح و برجسته شود و با تهییج و ترغیب عملکردهای مثبت ، روحیه خلاقیت و کارائی همکاران را مضاعف نمائیم. معاون اجرائی مدیریت افزود باید نگاه بانک به مجموعه اش ، شعبه محور باشد. چراکه در شعبه است که کار مشتری مداری ، جذب منابع ، وصول مطالبات ، بانکداری الکترونیکی و نتیجتا" کلیه امور بانکی به انجام می رسد . این شعبه است که تحت راهنمائی مدیران ارشد و عوامل ستادی ، کار اجرائی تحقق بخشیدن به اهداف بانک را رقم می زند. لذا شایسته است همه ، دست به دست هم دهیم تا شعبی با ویژگی های مطلوب و به صورت ویترینی از کل مجموعه خدمات بانک مسکن در پیش روی مردم داشته باشیم. وی تصریح کرد؛ اگر این تفکر نباشد ، رقبا از ما پیشی گرفته ، هم سهم بانک از بازار رقابت و هم آنچه را ما به زحمت جمع آوری نموده ایم به سمت و سوی خود می کشانند. بابائی معاون مالی و فناوری مدیریت در ادامه ، پیرامون پایبندی کارکنان به ضوابط و دستورالعمل ها به ایراد سخن پرداخت . وی با سپاس از عملکرد مدیران قبلی و غیر بومی مدیریت استان مرکزی و اشاره به این مهم که آنها نیزهمه تلاش خود را در بهبود عملکرد بانک و تحقق اهداف آن به کاربستند گفت ؛ از این پس فصل جدیدی از خدمتگزاری و خدمات دهی ، با روی کار آمدن مدیران بومی دراستان رقم خواهد خورد و فرصت خوبی برای ابراز نظرات کارشناسانه کارکنان به منظورخدمت به مردم استان و آبادانی آن فراهم گردیده است . وی افزود؛ مطمئنا" برقراری ارتباطات دوستانه میان همکاران ، دوری از هر گونه جناح گیری و حاشیه سازی و در نظر داشتن روحیه همدلی و مودت ، در آینده ، مدیریت این استان را که پیشترهم در شمار مدیریت های برتر کشور قرار داشته ، به سطوح بالاتر سوق داده و به عنوان مدیریتی برتر معرفی خواهد کرد. در ادامه ، هر یک از کارشناسان و روسای دوایر مدیریت در حوزه فعالیت خود، به ارائه نقطه نظر و بیان پیشنهاد پرداختند و اظهار امیدواری کردند با تلاش مستمر کارکنان و ایجاد فضائی دوستانه فی مابین کارکنان صف و ستاد ، منبعد شاهد موفقیت های بانک در استان باشند. در این جلسه همچنین مقرر گردید ، جلسه هم اندیشی و هماهنگی روسا و کارشناسان دوایرستادمدیریت ، صبح روزپنجشنبه هر هفته در اتاق مدیرشعب استان تشکیل گردد و بررسی عملکرد صف و ستاد در دستیابی به اهداف بانک ، در جلسه مزبور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31