تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر مدیر شعب استان مرکزی از رئیس و کارکنان شعبه مرکزی اراک

تقدیر

تقدیر مدیر شعب استان مرکزی از رئیس و کارکنان شعبه مرکزی اراک

در مراسمی با حضور مدیر شعب استان مرکزی، معاون مالی و فناوری و تعدادی از مسئولین و کارشناسان مدیریت، از ریاست و کارکنان شعبه مرکزی اراک تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان مرکزی؛ به دنبال موفقیت شعبه مرکزی اراک در احراز رتبه اول شعب مرکزی کشور در ارزیابی عملکرد سال گذشته و نیز عبور منابع شعبه از مرز 2000 میلیارد ریال؛ مسئولین مدیریت استان مرکزی در این شعبه حضور یافته و ضمن مصاحبت و گفتگو با کارکنان شعبه و تقدیر از زحمات ایشان، لوح سپاس و هدایائی به پاس تقدیر، تقدیم ایشان کردند.

مجید امیری مدیر شعب استان مرکزی در جمع کارکنان شعبه مرکزی اراک گفت: با توجه به موقعیت جغرافیائی شعب مرکزی و استقرار آن در مرکزی ترین خیابان های هر استان؛ انتظارها از شعب مرکزی به مراتب بیشتر از سایر شعب است و به نوعی شعب مرکزی باید هر گونه ضعف و کمبود عملکرد در سایر شعب را جبران کنند.  امیری افزود: طی سالهای اخیر ما همواره سعی کردیم گلچینی از بهترین مسئولین و کارکنان شعب استان را در شعبه مرکزی اراک مستقر کنیم تا در مجموع؛ کارآئی و عملکرد بهتری را شاهد بوده، به انتظارات مراجعین به این شعبه پاسخ مثبت دهیم.

امیری گفت : به حمداله مسئولین و کارکنان شعبه مرکزی اراک به این تصمیم و اعتماد ما پاسخ دادند و امروز شاهدیم که این شعبه موفق شد افتخاری دیگر برای مدیریت استان رقم بزند و به لحاظ عملکردی در جایگاه نخست شعب مرکزی بانک در کشور قرار گیرد.  امیری اظهار داشت: انتظار می رود در سال پیش رو نیز کارکنان این شعبه به شاخص های ارزیابی عملکرد شعبه عنایت داشته و رشد متوازن تمامی شاخص ها را از همین ماه های ابتدائی سال با مداقه بیشتری دنبال نمایند.

آخرین بروزرسانی 1398/8/21