کارکنان بانک مسکن در آخرین روز کاری سال 93

7 سین نوروزی

کارکنان بانک مسکن در آخرین روز کاری سال 93

کارکنان بانک مسکن استان مرکزی در پایان بیلان کاری سال 93 ، گردسفره 7سین عکس یادگاری گرفتند
کارکنان بانک مسکن مدیریت شعب استان مرکزی در واپسین ساعات سال 93 ، گرداگرد سفره 7 سین نوروزی جمع شده و عکس یادگاری گرفتند. همزمان ، در کلیه شعب بانک مسکن استان نیز، سفره 7 سین نوروزی در سالن انتظار مشتریان استقرار یافت . این چهارمین سال پیاپی است که کارکنان مدیریت و شعب استان مرکزی با تدارک 7 سین به استقبال عید باستانی نوروز می روند. امیری مدیر شعب استان مرکزی در کنار سفره 7 سین امسال ضمن آرزوی سالی پر خیرو برکت برای خانواده بانک مسکن در سراسر کشور ، کارکنان بانک مسکن را افرادی متعهد و مسیولیت پذیر دانسته برای همگی آن ها آرزوی سربلندی و سرافرازی کرد و از ایزد منان، موفقیت مجموعه بانک و کارکنان سرافرازش را مسیلت نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/31