تاکید بر فروش اقساطی نمودن تسهیلات مسکن مهر

جلسه مشترک

تاکید بر فروش اقساطی نمودن تسهیلات مسکن مهر

در جلسه مشترک بانک مسکن با مسیولین نهادهاو سازمانهای دست اندر کار در مسکن مهر استان ، بر تسریع در روند فروش اقساطی تسهیلات پرداختی از سوی بانک تاکید شد.

 

به منظور تعیین تکلیف واحدهای مورد مشارکت مسکن مهر در استان مرکزی ، نمایندگان نهادها و سازمان های مرتبط با بخش مسکن مهر استان ، در جلسه ای به میزبانی مدیریت بانک مسکن استان مرکزی گرد هم آمدند تا وضعیت واحدها و پروژه های نیمه تمام در استان را مورد بررسی قرار داده و در خصوص چگونگی و زمان تقسیط و واگذاری واحدها ، گفتگو و تبادل نظر نمایند. در ابتدای این جلسه فرج اله سوسن آبادی معاون اجرایی مدیریت بانک مسکن استان مرکزی ، آماری از واحدهای و مجتمع های نیمه تمام و دارای مشکل در هر یک از شهرهای استان را ارایه نموده مشکلات موجود در مسیر فروش اقساطی واحدهای مزبور را عنوان نمود. وی کندی در روند فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر در برخی از پروژه های مزبور را در عدم حمایت برخی مسیولین دستگاه های دست اندر کار در هدایت و تهییج تسهیلات گیرندگان به بانک دانسته گفت ؛ انتظار ما این است ، مسیولین دستگاه ها ،همانگونه که درمعرفی افراد به بانک جهت برخورداری از تسهیلات مسکن درنگ نمی نمودند ، در پیگیری فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مسکن مهر نیز دریغ ننموده ، تا قبل از تعیین تکلیف تسهیلات ایشان ، چه در مورد صدور اسناد مالکیت جهت واحدها و چه در واگذاری آن به معری شدگان ، ابتدا بدهی بانک و دولت را مد نظر قرار داده ، ایشان را به بانک هدایت نمایند . مهندس آقازاده نماینده سازمان راه و شهر سازی استان در خصوص پروژه های مسکن مهری که سازندگان آن نسبت به فروش اقساطی تسهیلات ماخوذه قصور نموده اند گفت ؛پیگیری امور ایشان در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته و از طریق واحد حقوقی سازمان ، جهت این افراد نامه اخطاریه صادر و ارسال گردیده است. وی افزود در 6 ماهه نخست سال 94 اکثر پروژه ها تعیین تکلیف خواهد شد و تسهیلات بانک مسکن حتی الامکان به صورت فروش تدریجی تبدیل خواهد گردید. آقازاده در خصوص واحدهایی که مالکین آن فوت نموده اند اظهار داشت انتظار داریم اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری بانک مسکن جهت تسریع در تقسیط تسهیلات این افراد ، ترتیبی اتخاذ دهد تا بدون تنظیم فرم اصالت و با تعهد احدی از وراث ، تقسیط تسهیلات را انجام دهد. مهندس اطهری معاون بنیاد مسکن استان نیز در خصوص واحدهای مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر که متقاضی اخذ سند مالکیت اند گفت ؛ به ادارات مرکزی بنیاد مسکن در تهران پیشنهاد گردیده که حتی الامکان مصوب شود قبل از واگذاری اسناد مالکیت به مالکین ، حتما" از بانک عامل پرداخت تسهیلات استعلام به عمل آمده و وضعیت بدهی تسهیلاتی ایشان حل و فصل شود. اطهری گفت بنیاد مسکن آماده است تا با تنظیم فرم اخطاریه ( با تنظیم متن مشترک توسط نمایندگان حقوقی بانک و بنیاد مسکن ) جهت کلیه واحدهای خود-مالک ، که تسهیلات خود را تقسیط ننموده اند ، اخطار صادر و آنها را به بانک هدایت نماید. در این نشست همچنین مقرر شد به منظور پیگیری جدی تر تسهیلات بانک ، در هر یک از شهرستان های استان ، روسای شعب بانک و اداره بنیاد مسکن آن شهر، همه ماهه با تشکیل جلساتی جداگانه ،موضوع تسهیلات بانک و وضعیت فروش اقساطی و معوق تسهیلات را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه ، نماینده شرکت عمران شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر نیز قول مساعد داد کلیه واحدهای مرتبط با این شرکت حداکثر تا پایان خرداد ماه 94 فروش اقساطی و تعیین تکلیف شود.

آخرین بروزرسانی 1394/4/31