فهرست اخبار فهرست اخبار

اولین دوره کلاس آموزشی تجهیز منابع

کلاس تجهیز منابع برای متصدیان اموربانکی

تجهیز منابع یکی از ده هدف موردتاکیدمدیران ارشدبانک می باشد
صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان ـ در اولین دوره کلاس آموزشی تجهیز منابع که در محل این مدیریت برگزار گردید در جمع متصدیان امور بانکی تلاش مضاعف همکاران در خصوص جذب منابع و وصول مطالبات را مورد تاکید قرار داد و تجهیز منابع را یکی از ده هدف مورد تاکید مدیران محترم ارشد بانک اعلام کرد
آخرین بروزرسانی 1394/5/4