فهرست اخبار فهرست اخبار

همایش همکاران شرکتی مدیریت لرستان

همایش همکاران شرکتی مدیریت لرستان

همایش همکاران شرکتی مدیریت لرستان
جلسه همکاران شرکتی در محل سالن کنفرانس مدیریت شعب استان لرستان با حضور مرتضی دهداری زاده مدیر شعب و معاون ایشان داریوش عالی پور و روسای دوایر تجهیز و پشتیبانی ،حراست و امور اداری با نیروهای شرکت های تامین نیرو و خدمات پشتیبانی بانک مسکن و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن برگزار شد . در این نشست مرتضی دهداری زاده ضمن خیر مقدم به همکاران خدماتی و وصول مطالبات حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات و انتظارات مدیریت جهت پیشبرد اهداف مدیریت در سال جاری پرداخت ایشان درادامه ازهمکارانی که درحادثه وقوع سیل در فروردین 1398مدیریت را یاری رسانده بودند با اهدا کارت هدیه تقدیربه عمل آورد در ادامه داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب لرستان ضمن تقدیر از تلاش همکاران شرکتی به بیان نکاتی در خصوص انجام بهتر وظایف محوله ایشان پرداخت وازهمه نیروهای شرکتی استان چه در بخش خدمات وچه دربخش وصول مطالبات خواست تا همه توان خود را در جهت تامین خواسته مدیران بکار گیرند .
آخرین بروزرسانی 1398/4/4