فهرست اخبار فهرست اخبار

سه ماه سه جام

موفقیت تیم فوتسال منتخب شعب شهرستان بروجرد

طی سه ماهه زمستان سال 1397 تیم فوتسال منتخب شعب بانک مسکن شهرستان بروجرد ، در سه دوره مسابقات فوتسال شرکت نمود، که طی آنها در مسابقات بسیج ادارات مقام سوم ، درمسابقات سیستم بانکی و موسسات مالی مقام دوم و در مسابقات ادارات شهرستان  که بین 20 اداره برگزار گردید بعد از اداره آموزش و پرورش  مقام دوم را کسب نمود.

اسامی نفرات تیم : علی احمدوند- محمدعلی  خانی علی محمد گودرزی حجت اله تیغ تیز مجید کارگر احسان کماسی -سید محسن موسوی سعید بیگی میرزا  - مربی : محسن دیناروند

سرپرست تیم : ناصر روزبهانی

آخرین بروزرسانی 1398/2/26