فهرست اخبار فهرست اخبار

مراسم بازنشستگی همکار مدیریت لرستان

با حضور مدیر شعب استان از زحمات همکار بازنشسته هوشنگ راشدی تقدیر به عمل آمد.طی مراسمی با حضور مدیریت شعب استان و کارکنان مدیریت شعب از زحمات 30 ساله هوشنگ راشدی معاون دایره منابع انسانی تجلیل شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب لرستان در این مراسم دهداری زاده مدیریت شعب استان ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکار بازنشسته اظهار داشت بازنشستگان سرمایه های بانک هستند و دارای تجارب ارزشمندی هستند که می شود از آنها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان استفاده کرد . وی جایگاه والای بانک را مدیون همت و تلاش دلسوزانه و تعهد این عزیزان دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتباط آنان همچنان با مدیریت و کارکنان برقرار باشد تا بتوان از تجربیات و توانمندی های ایشان استفاده کرد . در ادامه مراسم پس از بیان خاطرات دوران کاری توسط همکار بازنشسته و حاضران در جلسه هدایایی به پاس خدمات ارزشمند و به رسم یاد بود به ایشان اهدای شد .

طی مراسمی با حضور مدیریت شعب استان و کارکنان مدیریت شعب از زحمات 30 ساله هوشنگ راشدی معاون دایره منابع انسانی مدیریت تجلیل شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب لرستان در این مراسم دهداری زاده مدیریت شعب استان ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکار بازنشسته اظهار داشت بازنشستگان سرمایه های بانک هستند و دارای تجارب ارزشمندی هستند که می شود از آنها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان استفاده کرد . وی جایگاه والای بانک را مدیون همت و تلاش دلسوزانه و تعهد این عزیزان دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتباط آنان همچنان با مدیریت و کارکنان برقرار باشد تا بتوان از تجربیات و توانمندی های ایشان استفاده کرد . در ادامه مراسم پس از بیان خاطرات دوران کاری توسط همکار بازنشسته و حاضران در جلسه هدایایی به پاس خدمات ارزشمند و به رسم یاد بود به ایشان اهدای شد . 

آخرین بروزرسانی 1397/9/11