تازه های اخبار تازه های اخبار

سفر رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب

بازدید رییس اداره کل امور مدیریت های شعب از لرستان

جعفر آقا ملایی رییس اداره کل امور مدیریت های شعب از استان لرستان دیدار نمود .

دیدار یک روزه آقا ملایی رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب از لرستان

ـ در این دیدار یک روزه آقا ملایی ـ رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب ضمن انتقال پیام مدیر عامل محترم بانک در همایش داخلی مدیران که در اصفهان برگزار شده بود از زحمات همکاران این مدیرت در سال 92 تقدیر و تشکر نمود و بر تعامل و همکاری مجموعه تاکید و به تشریح عملکرد مدیریت پرداخت و جذب منابع خصوصاٌ منابع ارزان قیمت ، پیگیری مستمر وصول مطالبات معوق به خصوص سر فصل مشکوک الوصول ، بازاریابی هدفمند و موثر و آموزش همکاران همچنین بر تحقق اهداف تعیین شده در زمینه جذب منابع و کاهش مطالبات معوق و بر پیگیری تسهیلات طرح مسکن مهر در جهت تقسیط و تعیین تکلیف آنها تاکید نمودند و تلاش در جهت تعادل در قیمت تمام شده منابع و مصارف را خواستار شدند
ـ در این دیدار که با حضور حیدریان ـ مدیر شعب استان و موسوی اطهر ـ معاون مدیریت و کلیه رؤسای دوایر و شعب برگزار گردید
مدیر شعب استان ضمن ارایه گزارش عملکرد مدیریت و افزایش 5/10 درصدی منابع در پایان فروردین ماه 1393 نسبت به پایان سال 1392 بر پیگیری و تلاش همکاران صف و ستاد در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده بانکی تاکید کردند و در پایان نیز از همکاران موفق در خصوص جذب منابع ، وصول مطالبات و ...... با حضور رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب تقدیر و تشکر شد

آخرین بروزرسانی 1394/5/4