تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین دوره کلاس آموزشی تجهیز منابع

کلاس تجهیز منابع برای متصدیان اموربانکی

تجهیز منابع یکی از ده هدف موردتاکیدمدیران ارشدبانک می باشد
صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان ـ در اولین دوره کلاس آموزشی تجهیز منابع که در محل این مدیریت برگزار گردید در جمع متصدیان امور بانکی تلاش مضاعف همکاران در خصوص جذب منابع و وصول مطالبات را مورد تاکید قرار داد و تجهیز منابع را یکی از ده هدف مورد تاکید مدیران محترم ارشد بانک اعلام کرد
آخرین بروزرسانی 1394/5/4