تازه های اخبار تازه های اخبار

تجلیل از مدرسین مدیریت شعب

ازمدرسین بانک تجلیل شد

آموزش نیروی انسانی ازضروریات بانک میباشد
طی مراسمی با حضور صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان، سید حمزه موسوی اطهر ـ معاون مدیریت، کارشناسان و مسیولین دوایر این مدیریت از مدرسان بانک تقدیر شد
در این مراسم حیدریان آموزش نیروی انسانی را از ضروریات بانک دانست و گفت مدرسین می توانند در کنار آموزش، فرهنگ تکریم ارباب رجوع را در بین مشتریان نهادینه نماید. در پایان ضمن اهدای لوح تقدیر از آنها قدردانی شد.

طی مراسمی با حضور صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان، سید حمزه موسوی اطهر ـ معاون مدیریت، کارشناسان و مسیولین دوایر این مدیریت از مدرسان بانک تقدیر شد
در این مراسم حیدریان آموزش نیروی انسانی را از ضروریات بانک دانست و گفت مدرسین می توانند در کنار آموزش، فرهنگ تکریم ارباب رجوع را در بین مشتریان نهادینه نماید. در پایان ضمن اهدای لوح تقدیر از آنها قدردانی شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4