تازه های اخبار تازه های اخبار

نایب قهرمانی شناودوومیدانی استان درمسابقات بابلسر

تبریک به آقایان عالی پورو یاراحمدی به خاطر کسب مقام درمسابقات بابلسر
آقایان داریوش عالی پوردررشته شنا و رضایاراحمدی دررشته دوومیدانی درمسابقات بابلسر به مدال نقره دست یافتند این موفقیت رابه آنها وخانواده بانک مسکن درمدیریت شعب استان تبریک عرض می نماییم
آخرین بروزرسانی 1394/5/3