تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیروتشکر ازهمکاربازنشسته

ازآقای جهانبخش ملک احمدی همکاربازنشسته تجلیل شد

بااهدای لوح تقدیر اززحمات 30ساله ملک احمدی تجلیل شد
از آقای جهانبخش ملک احمدی همکار بازنشسته تجلیل شد
در مراسم تجلیل از آقای جهانبخش ملک احمدی مسیول دایره امور اداری و آموزش مدیریت شعب که با حضور حیدریان مدیر شعب، موسوی معاون مدیریت و مسیولین دوایر و کارشناسان در محل این مدیریت برگزار شد
حیدریان مدیر شعب ضمن قدردانی از زحمات اثر گذار وی در طول خدمت افزود به کار بستن تجارب ارزشمند و مفید در جهت توسعه و تقویت اهداف سازمان سبب گشایش قابل توجهی در تحقق به هنگام برنامه های آموزشی بانک شد . حیدریان آموزش پذیریی انسان در طول عمر را به عنوان یک فرصت بالقوه در طول زندگی قلمداد کرد در این خصوص اضافه کرد توجه ویژه به امر آموزش و بهره برداری مناسب از فرصت های آموزشی تغییرات معمولی را به لحاظ کمی و کیفی از زندگی جاری انسان در بر خواهد داشت که ثمرات آن پس از گذشت 30 سال خدمت مفید در ادامه حیات بشر بسیار قابل استفاده می باشد
وی افزود چه بسا منشای بسیاری از دستاوردها و موفقیت های سازمانی مرهون بهره گیری مطلوب از تجارب ارزشمند و مفید گذشته می باشد
در پایان با اهدای لوح تقدیری از زحمات 30 ساله ایشان قدردانی بعمل آمد
آخرین بروزرسانی 1394/5/3