تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست فصلی مسیولین شعب

نشست مسیولین شعب باحضورمدیرومسیولین دوایرمدیریت

تاکید برتلاش درجهت جذب منابع ووصول مطالبات وبازاریابی موثر
نشست فصلی رؤسای شعب مدیریت شعب استان لرستان با حضور صید نبی حیدریان ـ مدیرشعب استان لرستان ، رؤسای شعب سطح استان ومسیولین دوایر و کارشناسان مدیریت در محل سالن کنفرانس مدیریت لرستان برگزار گردید. در این جلسه حیدریان با اشاره به عملکرد مدیریت لرستان طی پنج ماهه سال جاری ، جذب منابع و کاهش مطالبات معوق را ازاولویتهای کاری دانست و بیان داشت : پاسخگویی به درخواست مشتریان و برآوردن انتظار آنها لازمه جذب منابع وپیگیری مستمرلازمه وصول مطالبات معوق می باشد . ودراین راستا بایستی به بازاریابی و پیگیری مداوم وصول مطالبات معوق پرداخت. ایشان درادامه گفت : با بهره گیری از خرد جمعی در بازاریابی های هدفمند، تقویت بانکداری الکترونیکی، مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع، تعلق و تعصب سازمانی، رعایت نظم و انضباط کاری، رعایت ضوابط و مقررات وافزایش تعلق خاطر کارکنان نسبت به بانک از طریق ابزارهای تشویقی می توان در نیل به اهداف عالیه بانک گام های محکمتری برداشت . حیدریان با اشاره به تعامل سازنده نیروهای صف وستاد افزود : نیروهای صف از ارکان هر سازمان محسوب شده ودراین راستا و درپیشبرد اهداف بانک نیروهای ستاد به صورت کامل حامی و پشتیبان شعب می باشند وامید است که با ایجاد فضای سازنده و مثبت و حفظ این فضا به بهبود عملکرد شعب کمک نماییم . در ادامه جلسه روسای شعب به بیان مشکلات پیش رو و پیشنهادات خود پرداخته که در پایان از طرف مسیولین مدیریت به سوالات ایشان پاسخ داده شد .
آخرین بروزرسانی 1394/5/3