تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری نشست اتاق فکر

نشست اتاق فکر با حضور مدیر شعب استان و همکاران مدیریت و شعب برگزار گردید .
جلسه هم اندیشی با حضور مدیر و معاون محترم مدیریت شعب بانک مسکن لرستان واعضای اتاق فکرروز در محل مدیریت لرستان برگزار گردید این جلسه با محوریت بررسی طرح انگیزشی مسیر سبز برگزار گردید مرتضی دهداری زاده مدیر محترم شعب استان ضمن تقدیر از حضور فعال اعضای اتاق به تشریح هدف واجرای طرح پرداختند و از اعضای اتاق فکرخواستند نظرات خود را در این خصوص بیان نمایند. در ادامه داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب استان در توضیحی کوتاه طرح را به بخش جذب منابع ،وصول مطالبات و بانکداری الکترونیک تقسیم نمودن و از اعضای اتاق فکر خواستند هر بخش را بطور جداگانه بررسی نمایند . همچنین در این نشست ازآقایان مهرداد حیدری رییس شعبه امام خرم اباد و مسعود بهدادفر رییس شعبه امام الیگودرزکه توانسته بودند در سال 97 جزو یکصد بانکدار برتر قرار بگیرند با اهدا لوح و یادمان بانکداران برتر تقدیر به عمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1398/4/13