تازه های اخبار تازه های اخبار

سه ماه سه جام

موفقیت تیم فوتسال منتخب شعب شهرستان بروجرد

طی سه ماهه زمستان سال 1397 تیم فوتسال منتخب شعب بانک مسکن شهرستان بروجرد ، در سه دوره مسابقات فوتسال شرکت نمود، که طی آنها در مسابقات بسیج ادارات مقام سوم ، درمسابقات سیستم بانکی و موسسات مالی مقام دوم و در مسابقات ادارات شهرستان  که بین 20 اداره برگزار گردید بعد از اداره آموزش و پرورش  مقام دوم را کسب نمود.

اسامی نفرات تیم : علی احمدوند- محمدعلی  خانی علی محمد گودرزی حجت اله تیغ تیز مجید کارگر احسان کماسی -سید محسن موسوی سعید بیگی میرزا  - مربی : محسن دیناروند

سرپرست تیم : ناصر روزبهانی

آخرین بروزرسانی 1398/2/26