تازه های اخبار تازه های اخبار

معرفی حساب جوانان برای مددجویان کمیته امداد

همایش معرفی حساب جوانان
طی هماهنگی های به عمل آمده با کمیته امداد ناحیه 2 خرم اباد  منوچهر حاتمی رییس شعبه مرکزی خرم آباد با حضور در نشست مسیولین و مددجویان کمیته امداد به تشریح حساب جوانان پرداخت .
آخرین بروزرسانی 1397/9/11